Eisen aan beroepsmatig varende zeeschepen tot 12 meter

Zeeschepen die (deels) worden ingezet voor de uitoefening van een beroep of een bedrijf moeten als commercieel vaartuig zijn geregistreerd. Zeeschepen tot 12 meter, met uitzondering van pleziervaartuigen, moeten aan een aantal eisen voldoen. 

Eisen

  • Het hebben van een meetbrief die is afgegeven door een erkende organisatie.
  • Registratie van eigendom bij het kadaster.
  • Het hebben van een zeebrief. Een aanvraag van een zeebrief kan alleen met een (voorlopige) meetbrief.
  • Het voldoen aan wetgeving die van toepassing is op het schip. De belangrijkste eisen en verplichtingen staan in de Zeebrievenwet, de Schepenwet, de Wet voorkoming verontreiniging Schepen en de Wet Zeevarenden (inclusief onderliggende besluiten, regelingen et cetera). De inspectie publiceert relevante regelgeving via Netherlands Regulatory Framework (NeRF).

Verantwoordelijkheid

Het kan voorkomen dat een meetbrief (kadasterregistratie) en een zeebrief al voldoende zijn om met het schip te mogen varen. Want soms zijn extra onderzoeken, documenten of certificaten vanwege de scheepswetgeving (zie Specifieke eisen) niet nodig. Het is een misverstand om dan te denken dat de scheepswetgeving dan niet van toepassing is op het schip. De scheepswetgeving is altijd van toepassing; eigenaren en gezagvoerders zijn immers altijd verantwoordelijk voor een veilig en milieuverantwoord gebruik van het schip. De scheepswetgeving geldt dus ook voor schepen met alleen een meetbrief (kadasterregistratie) en een zeebrief.

Uitzonderingen

  • Verhuur zonder bemanning  Verhuurt u uw schip alleen, zonder bemanning aan een huurder die het schip recreatief gaat varen? Dan is het schip niet in gebruik als beroepsmatig varend zeeschip. In dat geval kan het schip als pleziervaartuig geregistreerd worden. Deze eisen zijn voor beroepsmatige vaart en daar is hier dan geen sprake van.
    Let op: Als meevarende personen daarvoor betalen, zijn het passagiers (geen gasten) en  is er weer wel sprake van commercieel gebruik van het schip. In dat geval moet het schip geregistreerd te zijn als commercieel vaartuig en gelden hier genoemde eisen wel.
  • Caribisch Nederland  Deze is informatie niet van toepassing voor de Nederlands-Caribische gebieden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hiervoor verwijzen we u naar de lokale autoriteiten.

Specifieke eisen

Afhankelijk van voorstuwing, motorvermogen, het aantal personen aan boord en eventueel betalende passagiers aan boord, zijn er naast de Meetbrief, kadasterregistratie en de Zeebrief vaak nog andere documenten, certificaten of onderzoeken vereist;

Inzet op binnen- of buitenlandse wateren

Tarieven

De ILT rekent tarieven voor het afgeven van zeebrieven en andere diensten. De tarieven vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren/zeevaart. De inspectie geeft geen informatie over de tarieven van andere partijen.