Medische keuring scheepvaart

Medische keuring binnenvaart en zeevaart

  • Als u voor de binnenvaart een Europees kwalificatiecertificaat of dienstboekje aanvraagt of verlengt, heeft u een medische keuring binnenvaart nodig.
  • Om op een zeeschip onder Nederlandse vlag als bemanningslid te kunnen werken, heeft u iedere 2 jaar een medische keuring zeevaart nodig.

Let op: Bent u student, dan is een medische keuring niet verplicht maar wel aan te raden. Zonder goedkeuring kunt u niet op stage of werken op een schip.

Read this page in English

Keuring door keuringsarts

Voor de keuring moet u naar een arts die bevoegd is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit mag niet uw behandelend arts of bedrijfsarts zijn.

Bij de keuring identificeert u zich met een paspoort of identiteitskaart. Dit kan niet met een dienstboekje of monsterboekje.

De keuringsarts bekijkt of u voldoet aan de keuringseisen. U beantwoordt vragen over uw gezondheid en eerdere keuringsresultaten.

Uitslag van de keuring

U krijgt van de keuringsarts:

  • Bij goedkeuring een Geneeskundige verklaring.
  • Bij afkeuring een Verklaring van medische ongeschiktheid.

Bij een tijdelijke afkeuring moet u voor de herkeuring naar dezelfde keuringsarts. Een goedkeuring door een andere keuringsarts is ongeldig.

Bij een blijvende afkeuring is soms herkeuring of ontheffing mogelijk.