Transport gevaarlijke stoffen

In Nederland worden dagelijks honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, van chemicaliën tot vuurwerk. Dat gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de regels voor het vervoer van deze bijzondere groep goederen.

Op deze pagina’s kunt u lezen wat gevaarlijke stoffen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen zijn. Op de pagina’s over wetgeving kunt u lezen aan welke eisen de voertuigen, verpakkingen en vervoersdocumenten moeten voldoen. In de vervoersdossiers wordt per soort vervoer beschreven welke regelingen en verdragen van toepassing zijn, welke documenten vereist zijn en hoe de inspectie toezicht houdt.