Erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen om een erkenning af te geven aan instanties op basis van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. Het gaat om handelingen bij transport over weg, spoor, binnenwateren en zee. 

Handelingen bij transport vanuit regelgeving

Wilt u een erkenning aanvragen om 1 of meer handelingen uit te voeren op grond van de regelgeving voor het vervoer gevaarlijke stoffen? Zoals bijvoorbeeld keuring en certificering van verpakkingen, drukhouders en tanks of andere handelingen. Dan moet u nagaan of uw wensen passen binnen de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Daarbij zijn er in het bijzonder Regelingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over:

Voor het classificeren van gevaarlijke vaste lading in bulk en afgeven van ladingcertificaten geldt de International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-Code).

Aanvragen van erkenning

Alleen erkende bedrijven mogen bepaalde handelingen uitvoeren als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. U kunt de erkenning voor vervoer van gevaarlijke stoffen aanvragen en naar de ILT sturen via het digitale formulier Aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke stoffen

Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden. De tarieven hiervoor vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren - Afdeling 5.2. Vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 5.4.

Ga voor meer informatie naar Erkenningverlening en toezicht op erkenning vervoer gevaarlijke stoffen.

Regeling vervoerbare drukapparatuur

De ILT is aangewezen om op basis van de Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011 (Stcrt. Nr. 10390) een erkenning te verlenen. Het gaat om voorwaarden vanuit EU-richtlijn 2010/35/EU bij het verhandelen en gebruiken van deze apparatuur. Maar een aanvraag voor deze erkenning dient u in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

De ILT is aangewezen als markttoezichthouder op basis van deze regeling.