Gevaarlijke stoffen weg

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van wet een regelgeving bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is geregeld in de Wet vervoer van gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs), de Regeling vervoer over land van gevaarlijk stoffen (VLG) en het ADR.

Het ADR wordt internationaal vastgesteld en is bindend in de gehele Europese Unie. Ook landen die geen lid zijn van de Europese Unie kunnen een ADR lidstaat worden wat betekent dat deze regelgeving daar ook van toepassing is. Het ADR wordt opgesteld door de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) een regionale commissie van de Verenigde Naties.

De inspectie verricht inspecties tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen en voert controles uit bij de organisaties die betrokken zijn bij het vervoer zoals afzenders. De afzender is onder meer verantwoordelijk voor een juiste indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.