Gevaarlijke stoffen weg

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen: op het vervoer zelf, het laden/lossen en verpakken. De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet vervoer van gevaarlijke stoffen (WVGS) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs).

De internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) zijn bindend in de gehele Europese Unie. Ook landen die geen lid zijn van de Europese Unie kunnen een ADR-lidstaat worden. Dit betekent dat deze regelgeving daar ook van toepassing is. Het ADR wordt opgesteld door de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).  Bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) omvat de gehele Nederlandse vertaling van het ADR

Hoe werkt de ILT?

De inspectie controleert tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen of dit veilig gebeurt. Deze inspecties vinden plaats langs de weg, bij het laden of lossen van goederen op bedrijventerreinen of bij overslagbedrijven. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn verschillende partijen verantwoordelijk. Zij hebben ieder hun eigen veiligheidsplichten. Zo is de afzender is altijd verantwoordelijk voor een juiste indeling van de gevaarlijke stoffen en het opmaken van het vervoerdocument. De vervoerder moet ervoor zorgen dat een chauffeur over de juiste kennis beschikt. Zo garandeert hij het veilig rijden en laden/lossen van deze stoffen.