Gevaarlijke stoffen uitgelegd

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen, reeds in kleine hoeveelheden, gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en milieu.

UN-nummers

Wanneer gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen zijn deze herkenbaar aan het zogenaamde UN-nummer, bijvoorbeeld UN 1263 Verf. Dit nummer met daaraan gekoppeld de stofnaam is wereldwijd hetzelfde. Vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen zijn voorzien van oranje borden, met vaak het UN nummer weergeven bijvoorbeeld UN 1203 voor benzine. Een lijst met alle UN-nummers is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Herkenning gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn ook te herkennen aan de gevaarsetiketten, deze etiketten geven de gevaarseigenschap van de stof weer. Onderaan deze pagina kunt u een folder openen met daarin onder andere de belangrijkste etiketten die gebruikt moeten worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Verpakkingen

Indien gevaarlijke stoffen als stukgoed worden vervoerd moeten deze zijn verpakt in verpakkingen die de normale vervoersomstandigheden doorstaan. Dit betekent o.a. temperatuurschommelingen, vochtigheid of drukverschillen. Veelal moeten de verpakkingen, onder bepaalde voorwaarden, getest zijn. Voor het vervoer in tankwagens, tankschepen etcetera zijn er eisen gesteld aan het vervoermiddel.

Vervoersdocumenten

Naast eisen aan verpakkingen, etikettering en vervoermiddelen moet het transport van gevaarlijke stoffen begeleid gaan met een vervoersdocument betreffende gevaarlijke stoffen en mogelijk andere begeleidende documenten. Ook zijn er eisen gesteld aan de opleiding voor chauffeurs en andere betrokken personen.

Segregatie en stuwage

Voor het daadwerkelijk vervoeren van gevaarlijke stoffen geldt dat niet alle stoffen naast elkaar vervoerd mogen worden (segregatie). Een voorbeeld hiervan is giftige stoffen met dieren of radioactieve stoffen met passagiers in een vliegtuig. Hiervoor gelden speciale regels met betrekking tot de afstanden die gehanteerd moeten worden tussen stoffen onderling dan wel bij stoffen en mensen, etenswaren en dieren.
Ook moeten de goederen zo beladen zijn (stuwage) dat er geen verschuiving van de goederen in de laadruimten plaatsvindt, dit kan onder andere lekkage veroorzaken.

Voor specifieke informatie dan wel informatie over een bepaalde transportvorm zie de desbetreffende vervoersmodaliteit.