Ontheffing, toestemming of goedkeuring aanvragen

Kan het vervoer van gevaarlijke stoffen niet voldoen aan de gestelde eisen? Dan is het in bijzondere gevallen mogelijk een ontheffing aan te vragen. Voor vervoer over weg, spoor, binnenwateren, zee en door de lucht. Daarnaast kunt u toestemming of goedkeuring aanvragen als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze volgens de vervoersregelgeving in kwestie kan verlenen.

Goedkeuring samenlading met een zeeschip

Voor samenlading van gevaarlijke stoffen of explosieven in een zeeschip is het in sommige gevallen mogelijk om een goedkeuring aan te vragen. Het gaat dan om samenlading in een zelfde laadeenheid. Meer hierover vindt u in de IMDG-Code paragraaf 7.2 en 7.3.4.1.

U kunt de goedkeuring voor samenlading aanvragen en naar de ILT sturen via het digitale formulier:
Aanvraag beschikking samenlading van gevaarlijke stoffen of explosieven met een zeeschip

Application decision joint loading of dangerous substances or explosives with a seagoing vessel

Aanvragen ontheffing, toestemming of goedkeuring

U kunt de ontheffing, toestemming of goedkeuring aanvragen en naar de ILT sturen via de volgende digitale formulieren:

  • Weg

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR)

Application exemption transport of dangerous goods by road (ADR)

  • Spoor

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor (RID) 

Application exemption transport of dangerous goods by rail (RID) 

  • Binnenwater

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen binnenvaart (ADN) 

Application exemption transport of dangerous goods by water (ADN)

  • Zeevaart

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen zeevaart (IMDG)

Application exemption transport of dangerous goods by sea (IMDG)

  • Lucht

Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO) 

Application exemption transport of dangerous goods by air (ICAO)

Tarieven

Het tarief voor de behandeling van uw aanvraag is afhankelijk van de modaliteit.