Lithiumbatterijen

Lithiumcellen en lithiumbatterijen zijn verzamelnamen voor batterijen die veel worden gebruikt. Er zijn 2 soorten: Lithium ion (oplaadbaar) en Lithium metal (niet oplaadbaar). Beide soorten worden als gevaarlijke stof aangemerkt in het kader van het vervoer door de lucht (ICAO-TI/IATA), maar ook voor de overige vervoersmodaliteiten (weg, spoor, water).

Voor meer informatie over het vrachtvervoer van lithiumbatterijen door de lucht, zie de website van IATA. Bekijk bijvoorbeeld de Guidelines.

Toezicht

Veel van de tekortkomingen die de ILT aantreft, gaan over verschillen in de informatie op de Air waybill en op de opschriften en/of etiketten op de verpakkingen. Andere tekortkomingen kunnen het gevolg zijn van een verkeerde classificatie.