Lithiumbatterijen

Lithiumcellen en lithiumbatterijen is een verzamelnaam van batterijen die veel worden gebruikt. In de regel worden ze onderverdeeld in Lithium ion (oplaadbaar) en Lithium metal (niet oplaadbaar). Beide soorten worden als gevaarlijke stoffen aangemerkt in het kader van het vervoer door de lucht (ICAO-TI / IATA), maar ook in de zin van de overige vervoersmodaliteiten (weg, spoor, water).

Nadere informatie over het vervoer van lithiumbatterijen door de lucht als lading (vracht), waaronder ook de wijzigingen die op 1 april 2016 in werking treden, vindt u in de geldende editie van de ICAO-TI & IATA en op de website van IATA.

Toezicht

Veel van de tekortkomingen die de ILT aantreft hebben betrekking op verschillen in de informatie op de Air waybill en op de opschriften en/of etiketten op de verpakkingen. Andere tekortkomingen kunnen het gevolg zijn van een verkeerde classificatie. Daarom intensiveert de ILT de controles op dergelijke zendingen per 1 april 2016. Meer informatie vindt u op de website van IATA.