Lithiumbatterijen

Lithiumcellen en lithiumbatterijen zijn verzamelnamen voor cellen/batterijen, die veel worden toegepast. De lithiumcellen vindt u in verschillende vormen, zoals knoopcellen voor een hoorapparaat of horloge. Maar ook de penlightbatterijen in elektronisch speelgoed. Lithiumbatterijen vind je veelal in elektrische fietsen, auto’s en energie- opslagsystemen (EOS). Grote hoeveelheden lithiumcellen en batterijen worden over de wereld vervoerd. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt om incidenten met lithiumbatterijen te voorkomen. Bijvoorbeeld ontbranding tijdens het vervoer.

Oplaadbare lithium ion -, niet oplaadbare lithium metal- en hybride lithiumcellen/- batterijen zijn gevaarlijke stoffen wanneer deze door de lucht, over de weg, het spoor of het water worden vervoerd en zijn ingedeeld in de vervoerklasse 9. Bij opslag moeten ze voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de zogenaamde richtlijn PGS 37.