Meldingen, rapportages en signalen transport gevaarlijke stoffen

Gaat er iets mis bij het verpakken, laden, transporteren, lossen of vullen van gevaarlijke stoffen? Een voorval of ongeval meldt u direct bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op deze pagina leest u hoe en wanneer u moet melden.

Meldingen van voorvallen en ongevallen transport gevaarlijke stoffen voor weg, spoor, binnenvaart en zeevaart

Deze meldplicht is gebaseerd op artikel 47 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Wanneer meldt u een voorval of ongeval direct telefonisch bij de ILT?

Moet de ILT bij een voorval of ongeval direct in actie komen? Dan meldt u telefonisch via 088 – 489 00 00. Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar. Om gevaar en schade te voorkomen, mag u noodzakelijke handelingen uitvoeren. Verder doet u niets, totdat de ILT het incident heeft beoordeeld.

Voorbeelden van voorvallen en ongevallen waarvoor u direct moet bellen:

 • Incidenten waarbij de hulpdiensten actief worden ingezet.
 • Lekkages aan objecten.
 • Ongevallen met schade voor mens, dier of milieu.
 • Een aanrijding of aanvaring waarbij de infrastructuur is belemmerd.
 • Incidenten op de openbare weg of vaarwegen waarbij het vervoersmiddel of de waluitrusting niet meer voldoet aan de wettelijke voorschriften.
 • Vrijgekomen gevaarlijke stoffen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankschepen. Dit geldt niet voor druppellekkage bij druktesten en aan- en afkoppelen laad- en losarmen.

Afwachten tot de volgende werkdag is geen optie.

Let op: Een voorval of ongeval met vervoer gevaarlijke stoffen in luchtvaart meldt u altijd digitaal.

Wanneer meldt u een voorval of ongeval digitaal bij de ILT?

De ILT hoeft niet altijd direct in actie te komen. Bijvoorbeeld als beoordeling van de inspecteur kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. U meldt de voorvallen en ongevallen wel direct via het formulier Melding voorval of ongeval transport gevaarlijke stoffen weg, spoor, binnenvaart en zeevaart.

Voorbeelden van voorvallen en ongevallen die u digitaal meldt:

 • Schade aan objecten. Zoals (tank)containers, voertuigen en huiftrailers.
 • Druppellekkages bij afsluiters, mangatdeksels, druktesten, aan- en afkoppelen van slangen, overlooppijpjes en druppellekkages van verpakkingen binnen afgesloten terreinen.
 • Schade aan verpakkingen. Zoals dozen, drums, IBC’s of jerrycans.

Bij zulke voorvallen of ongevallen neemt de inspecteur de volgende werkdag contact met u op.

Meldingen voorvallen en ongevallen transport gevaarlijke stoffen luchtvaart

Voorvallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen door de lucht meldt u direct via het formulier Report incident or accident in transportation of dangerous goods by air. Dit geldt ook voor niet aangegeven of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen.

Rapportages op basis van 1.8.5 ADR, RID en ADN

Vindt er een ernstig ongeval of voorval plaats met gevaarlijke stoffen bij vervoer over de weg, het spoor of de binnenwateren? Bedrijven zijn verplicht om binnen een maand na de gebeurtenis een rapportage op te maken. Deze verplichting geldt voor ernstige voorvallen en gevallen bij het laden, vullen, vervoeren of lossen. Ook voor een ernstig ongeval of voorval tijdens het ontgassen van tankschepen. U levert de verplichte rapportage aan via het formulier Rapportage voorval of ongeval transport gevaarlijke stoffen weg, spoor en binnenvaart.

Signalen en verzoeken

Organisaties, burgers en handhavingspartners van de ILT kunnen signalen, verzoeken tot handhaving of opvolging met betrekking tot transport gevaarlijke stoffen over land en water melden bij de ILT. Het gaat hierbij specifiek om:

 • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, ADR.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, RID.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren, ADN.
 • Vervoer van verpakte stoffen over zee, IMDG.

Dit is een niet-verplichte melding. U meldt deze via het formulier Melding signalen en verzoeken transport gevaarlijke stoffen weg, spoor, binnenvaart en zeevaart.