Gevaarlijke stoffen binnenvaart

De binnenvaart in Nederland vervoert jaarlijks zo’n 95 miljoen ton gevaarlijke stoffen. Dat is ruim een kwart van alles wat de binnenvaart vervoert. Het gaat om brandbare vloeistoffen, andere chemicaliën en afvalstoffen in tankschepen en motorvrachtschepen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

  • houdt toezicht op dit vervoer en controleert of laden, lossen en ontgassen volgens de regels gaat,
  • verleent in uitzonderlijke gevallen ontheffingen,
  • doet bij incidenten onderzoek naar de oorzaken.

Veiligheid en eerlijke concurrentie staan hierbij centraal.