Gevaarlijke stoffen binnenvaart

De binnenvaart vervoert jaarlijks ongeveer 92 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen. Ruim 40% van de gevaarlijke stoffen gaat over het water en 7% over land, waarvan 6% via de weg en 1% via het spoor. 53% van de gevaarlijke stoffen wordt met buisleidingen vervoerd. Het gaat meestal om brandbare vloeistoffen. Deze worden vrijwel volledig in tankschepen vervoerd. Het overige vervoer betreft chemicaliƫn en afvalstoffen.

De ILT ziet onder andere toe op een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. In havens controleert de ILT of gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften worden gelost en geladen. De inspectie werkt samen met de Politie, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven.