IMDG-inspecties laadeenheden gevaarlijke stoffen

Voor de inspecties van transporteenheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods - IMDG) werken de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) samen. Zo kunnen zij de informatie-inzameling en de controles efficiënter en zo snel mogelijk uitvoeren.

Infographic IMDG laadinspecties gevaarlijke stoffen - geheel

Download

De 5 stappen van het IMDG-inspectieproces

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over de status van een bepaalde zending? Dan stelt u die aan de cargadoor die de zending in beheer heeft.

Heeft u vragen over de resultaten van een inspectie, of als u een waarschuwingsbief of een Last onder bestuursdwang heeft ontvangen? Dan neemt u contact op met de inspecteur die vermeld staat in het document (bij stap 5).