Vervoer in transportketen

Als het transport van gevaarlijke stoffen over de weg aansluitend plaatsvindt aan zee- of luchtvervoer is er sprake van een transportketen. De regelgeving binnen de andere wijze van vervoer (zee, lucht) kan afwijken van het ADR.

Om het vervoer soepel te laten verlopen mag het transport in een transportketen onder bepaalde voorwaarden afwijken van het ADR. Dit is geregeld in sectienummer 1.1.4 van het ADR. Dat regelt de volgende zaken:

Colli of gezamenlijke verpakking

Colli en gezamenlijke verpakkingen mogen op het gebied van de etiketten en kenmerking voldoen aan de eisen uit de IMDG-code (zeevaart) of de ICAO-TI (luchtvaart).

Containers, transporttanks of tankcontainers

Deze mogen op het gebied van de grote etiketten en kenmerking voldoen aan de eisen uit de IMDG-code (zeevaart). Wel moeten tijdens het vervoer over de weg de oranje borden op de transporteenheid worden aangebracht.

Vervoersdocument

Het gebruik van vervoersdocumenten op basis van de IMDG-code of de ICAO-TI is toegestaan op voorwaarde dat de aanvullende informatie, zoals voorgeschreven in het ADR, ook wordt toegevoegd. In het vervoersdocument moet de volgende verklaring zijn opgenomen: 'Vervoer volgens ADR 1.1.4.2.1'.

Deze uitzondering geldt niet voor goederen die op basis van de IMDG-code of de ICAO-TI als niet-gevaarlijk worden beschouwd, maar op basis van het ADR wél.