Bus

Door toezicht te houden op naleving van de Wet personenvervoer 2000 en het Arbeidtijdenbesluit-vervoer draagt de inspectie bij aan de veiligheid van het busvervoer en bevordert eerlijke concurrentie.