Mobility package

Sinds 8 juli 2020 is het Mobility Package (Mobiliteitspakket) van kracht. Door dit totaalpakket van maatregelen gaan Europese lidstaten meer op dezelfde manier om met regels voor internationaal wegtransport en busvervoer. Het doel is dat de omstandigheden voor internationale chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren. Op deze webpagina leest u de belangrijkste aanpassingen waar de ILT bij controles op let.

Aanpassingen vanaf 2020

 • Cabinerust
  Het doorbrengen van de verplichte normale wekelijkse rust in de cabine is niet toegestaan.
  Dat staat nu duidelijker in de Europese regelgeving.
 • Verkorte wekelijkse rust
  Bij internationaal vervoer zijn onder voorwaarden nu wel twee verkorte wekelijkse rusten achter elkaar toegestaan. Deze verkorte wekelijkse rusttijden moeten binnen een bepaalde tijd worden gecompenseerd, zodat de gemiddelde wekelijkse rusttijd op 45 uur per week uitkomt.
 • Thuis rusten
  Werkgevers moeten het werk van hun chauffeurs zo organiseren dat zij iedere 4 weken naar huis kunnen om daar hun wekelijke rusttijd door te brengen.

Aanpassingen vanaf 2022

 • Landcode
  Chauffeurs moeten bij het passeren van een grens de nieuwe landcode invoeren in de tachograaf (vanaf 2 februari 2022).
 • Cooling off-periode cabotage 
  Een chauffeur mag na 3 cabotageritten achter elkaar in een EU-land en nadat hij de grens is overgegaan, 4 dagen lang geen cabotageritten uitvoeren in dat land (vanaf 21 februari 2022).
 • Vergunning beroepsgoederenvervoer
  Vervoerders in Europa hebben een vergunning beroepsgoederenvervoer nodig voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 2.500 kilo (vanaf 21 mei 2022). Dit was 3.500 kilo. In Nederland blijft gelden dat een vergunning nodig is vanaf een laadvermogen van 500 kilo.

Daarnaast zijn er meer regels veranderd. Deze staan in de EU-verordeningen 1054 (rij- en rusttijden, tachograaf), 1055 (oa verhogen vergunningsgrens, cabotage en return home vehicle) en 1057 (richtlijn over gedetacheerde chauffeurs in de wegvervoerssector).

Meer informatie

Weblog ILT

 • Januari 2022  George Koehorst en Mark van der Ham, teamleiders wegtransport bij de ILT lichten de nieuwe regels voor Mobility Package en de handhaving daarop toe.
 • Juli 2020  Hans Drijer, senior inspecteur, vertelt dat de meeste maatregelen, zoals voor technische aanpassingen van de tachograaf, cabotage en detachering, pas over anderhalf jaar of later ingaan. De veranderingen in de rij- en rusttijden gelden al vanaf 20 augustus 2020.

Webinar TLN

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar over het Europese Mobility Package op dinsdag 25 januari 2022. Kijk het webinar terug.

Podcast BIGtruck

 • In de BIGtruck Podcast gaan we, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op de effecten van het Mobiliteitspakket wat nu grotendeels in werking is getreden. Wat betekent dit voor jou? Beluister Podcast nr.2 over het Mobiliteitspakket.