Mobility package

Sinds 8 juli 2020 is het Mobility Package (Mobiliteitspakket) van kracht. Door dit totaalpakket van maatregelen gaan Europese lidstaten meer op dezelfde manier om met regels voor internationaal wegtransport en busvervoer. Het doel is dat de omstandigheden voor internationale chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren. Op deze webpagina leest u de belangrijkste aanpassingen waar de ILT bij controles op let.

Aanpassingen

Meer informatie

  • George Koehorst en Mark van der Ham, teamleiders wegtransport bij de ILT lichten de nieuwe regels voor Mobility Package en de handhaving daarop toe.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar over het Europese Mobility Package. Kijk het webinar terug.
  • De BIGtruck Podcast gaat, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op de effecten van het Mobiliteitspakket wat nu grotendeels in werking is getreden. Wat betekent dit voor u? Beluister podcast 2 over het Mobiliteitspakket.