Toezicht onbevoegde rijinstructeurs

Mensen die rijles geven voor het besturen van een auto, bus of vrachtwagen, moeten hiervoor bevoegd zijn. Dat staat in de Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM). Het doel is de kwaliteit van de rijlessen en daarmee veilig rijgedrag door beginnende bestuurders te bevorderen. De ILT is sinds september 2021, naast de politie, toezichthouder op naleving van de WRM.

Toezicht

Bevoegde rijinstructeurs hebben een geldig WRM-certificaat, ook wel de WRM-bevoegdheidspas genoemd. Het toezicht van de ILT richt zich op het niet terugsturen van ongeldig verklaarde WRM-certificaten. Op basis van de signalen kan de ILT bepalen of gerichte acties naar rijinstructeurs nodig zijn en of zij de politie moet inschakelen. Onbevoegd rijles geven is strafbaar.

Melden onbevoegd lesgeven

Het Innovam Branche Kwalificatie Instituut (IBKI) is de instantie die de WRM-certificaten uitgeeft. Op de website van IBKI kunt u nagaan of een instructeur bevoegd is om les te geven. De bekwaamheidseisen voor een rijinstructeur staan in de WRM (hoofdstuk 3, artikel 5). Vermoedt u dat een rijinstructeur onbevoegd rijles geeft of niet voldoet aan de bekwaamheidseisen? Vul dan het formulier Melding onbevoegd rijinstructeur in.

Meer informatie vindt u bij: Hoe kies ik een goede rijschool? - (website CBR).