ERRU-register: strafpuntensysteem voor notoire overtreders bus- en wegvervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) registreert onherroepelijke sancties in het bus- en wegvervoer in een nationaal register. Het gaat hier om sancties die de ILT aan Nederlandse en andere Europese wegtransport- of busondernemingen oplegt. Europese landen wisselen informatie over deze overtredingen uit via het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

Strafpunten

Nederlandse wegtransport- en busondernemingen en vervoersmanagers krijgen bij ernstige overtredingen strafpunten. Bij teveel strafpunten riskeren zij een onvoldoende beoordeling van hun betrouwbaarheid. Dat kan leiden tot verlies van de communautaire vergunning (Eurovergunning). Met het puntensysteem is de ILT in staat om notoire overtreders van de weg te halen en evenwicht in de markt te waarborgen.

Categorieën overtredingen

Er zijn 3 categorieën overtredingen die, afhankelijk van de ernst 1 tot 9 strafpunten krijgen:

  • Meest ernstige overtredingen, MSI: 9 punten.
  • Heel ernstige overtredingen, VSI : 3 punten.
  • Ernstige overtredingen, SI: 1 punt.

In de Europese Verordening 2016/403 staat welke overtredingen onder welke categorie vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de overschrijding van rij- en rusttijden, overbelading, het ontbreken van code 95 en manipulatie van de tachograaf. De strafpunten vervallen na 2 jaar.

Welke ERRU-code hoort bij welke overtreding?

De ERRU-code van elke overtreding kunt u vinden in de bijlage van de beleidsregel in de Staatcourant.

Drempelwaarde

Voor elke wegtransport- of busonderneming geldt een maximaal aantal punten: de drempelwaarde. De drempelwaarde staat in verhouding tot de grootte van de onderneming. Dit is dus voor elke onderneming anders.

Aantal gewaarmerkte afschriften

Drempelwaarde

1 18
2 - 10 27
11 - 20 36
21 - 50 45
51 - 100 54
101 - 500 54 + 0,4 x (aantal vergunningbewijzen - 100)
Meer dan 500 230 + 0,2 x (aantal vergunningbewijzen - 500)

Bedrijfsbezoek

Als een onderneming het maximum aantal punten overschrijdt, dan volgt een bedrijfsonderzoek van de ILT. De ILT onderzoekt of de onderneming maatregelen heeft genomen om overtredingen te voorkomen. De ILT beoordeelt daarmee de betrouwbaarheid van de onderneming en de vervoersmanager.

Intrekken vergunning

In Nederland geeft de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) vergunningen uit aan ondernemingen in het goederenvervoer. Voor het personenvervoer is dat KIWA. Als de ILT de betrouwbaarheid van een wegtransportonderneming als onvoldoende beoordeelt, dan adviseert de ILT de NIWO om de vergunning te schorsen of in te trekken. In het geval van busvervoer besluit de ILT zelf tot schorsing of intrekking van de vergunning. Als de ILT de betrouwbaarheid van een vervoersmanager als onvoldoende beoordeelt, kan deze ongeschikt worden verklaard voor 2 jaar. Na deze termijn moet de vervoersmanager opnieuw het examen vakbewkaamheid afleggen.

Waarschuwing

De ILT informeert bus- en wegtransportondernemingen als zij voor het eerst strafpunten krijgen. Ook ontvangt de onderneming bericht als zij 50% van hun drempelwaarde bereiken. Dat geeft hen de kans om de naleving van de regels te verbeteren. Transportondernemingen, ondernemingen in het busvervoer en vervoersmanagers kunnen hun puntenaantal opvragen bij de ILT, via het formulier Melding opvragen strafpunten ERRU. De ILT stuurt het puntenaantal dan per brief op.