Alle nieuwe bussen en vrachtwagens moeten een digitale tachograaf hebben. Deze verplichting geldt ook voor de categorie lichtere bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1).

Hoort bij