Digitale tachograaf

Alle nieuwe bussen en vrachtwagens moeten een digitale tachograaf hebben. Deze verplichting geldt ook voor de categorie lichtere bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1). De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert de ingevoerde gegevens op de digitale tachograafkaarten tijdens inspecties. Bij het Kiwa Register vraagt u digitale tachograafkaarten aan.