Inspectie busvervoer

De ILT controleert of chauffeurs de regels naleven. De inspectie richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de rij- en rusttijden. Inspecties worden zowel langs de weg als bij de ondernemingen zelf uitgevoerd. 

Rij- en rusttijden

Rij- en rusttijden worden gecontroleerd via de tachograaf langs de weg en bij bedrijfscontroles. Deze controles worden uitgevoerd op basis van interne en externe signalen. Interne signalen zijn onder meer onze eigen risicoprofielen, of de vaststelling dat een onderneming regelmatig de rij- en rusttijden overschrijdt. Externe signalen zijn met name klachten van externen.