Inspectie busvervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of busondernemers en buschauffeurs de regels naleven. De ILT controleert vooral op de naleving van de rijtijden en rusttijden. Inspecties worden langs de weg uitgevoerd en bij de ondernemingen zelf. 

Rijtijden en rusttijden

Rijtijden en rusttijden worden gecontroleerd met de tachograaf langs de weg en bij bedrijfsinspecties. Deze inspecties worden uitgevoerd op basis van interne en externe signalen. Interne signalen zijn bijvoorbeeld de eigen risicoprofielen van de ILT, of de vaststelling dat een onderneming regelmatig de rijtijden en rusttijden overschrijdt. Externe signalen zijn vooral meldingen van externen, bijvoorbeeld passagiers of de politie.

Om toezicht te kunnen houden, mogen inspecteurs van de ILT:

  • een bus een volgteken geven, laten stoppen of naar een plek begeleiden waar de inspecteur veilig kan controleren; 
  • een bus meenemen naar een werkplaats voor verder onderzoek;
  • documenten inzien. Inspecteurs mogen ook documenten voor korte tijd innemen om er een afschrift van te maken; 
  • maatregelen nemen, zoals een boete opleggen of een bevel geven om de arbeid te stoppen. Inspecteurs maken zonodig ook een proces-verbaal of boeterapport. Gaat het om rijtijden en rusttijden, dan wordt het proces-verbaal een boeterapport;
  • gegevens op de tachograaf opvragen.