Reisbladen

Voor internationaal ongeregeld personenvervoer, zoals bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten o.a. informatie over bestemming, route en het aantal passagiers.

Handhaving gebruik reisbladen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft op het gebruik van reisbladen. Bij aantreffen en gebruiken van reisbladen die niet aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen, kan door de ILT verbaliserend worden opgetreden.

Reisbladen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • reisbladen maken deel uit van het reisbladenboek. Dat mag alleen door Kiwa Register worden afgegeven. Dat is de instantie die hiervoor door de overheid is aangewezen;
  • het reisbladenboek mag niet worden overgedragen;
  • het reisblad wordt vóór de aanvang van elke reis leesbaar en in onuitwisbare letters, in tweevoud, ingevuld door de vervoerder of door de bestuurder ;
  • het originele reisblad bevindt zich tijdens de gehele reis waarop het betrekking heeft in de bus;
  • het reisblad is uniek, gebruik van kopieën is niet toegestaan.

Voor ongeregeld vervoer naar Wit-Rusland en de Russische Federatie zijn aparte toelatingen vereist. De reisbladenboeken bevatten 25 stuks in tweevoud.

Hoe moet ik reisbladen gebruiken?

Hier vindt u een invulinstructie voor een reisblad. Afkomstig van IRU Permanent Delegation to the European Union en Euro Controle Route (ECR). Voorafgaand aan de reis moet u het reisblad in tweevoud invullen. U vermeldt de gegevens over het soort vervoer, de betrokken ondernemer(s) en het aantal passagiers. Bij het ASOR- en Interbusreisblad kunt u aan de achterzijde de namen van de passagiers invullen. Dit mag ook op een aan het reisblad te hechten bijlage.