Communautaire vergunning

Een ondernemer die personenvervoer met bussen aanbiedt moet een communautaire vergunning hebben en per bus een gewaarmerkt afschrift daarvan.

Verschillende vormen van busvervoer

  • Commercieel personenvervoer, nationaal en internationaal. Hiervoor is de communautaire vergunning verplicht. Voor ongeregeld vervoer, bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn ook reisbladen verplicht. Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', blijft een aparte vergunning verplicht.
  • Niet-commercieel personenvervoer binnen Nederland. Dit betreft bijvoorbeeld personeelsvervoer of vervoer van leden van een sportvereniging. Hiervoor is geen vergunning vereist.
  • Niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer'. Hiervoor is een attest verplicht.
  • Openbaar vervoer. Om openbaar vervoer te leveren is eerst een concessie nodig om in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode diensten aan te bieden. Concessieverleners zijn provincies, gemeenten en stadsregio's.

Geldigheid communautaire vergunning

Een communautaire vergunning is 5 jaar geldig. De ondernemer moet zelf tijdig een nieuwe vergunning, inclusief gewaarmerkte afschriften aanvragen. De ondernemer moet dan opnieuw aan alle eisen voldoen.

Reisbladen internationaal vervoer

Voor ongeregeld vervoer, zoals bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie over bestemming, route en het aantal passagiers.

Er zijn drie soorten reisbladen:

  • lichtgroene reisbladen, voor het vervoer binnen de landen van de EG, plus Noorwegen;
  • donkergroene reisbladen, voor het vervoer binnen de zogenoemde Interbuslanden Bosnië-Herzegovina, Moldavië en Turkije;
  • ASOR-reisbladen, voor het vervoer binnen landen die de Interbus-overeenkomst nog niet hebben ondertekend en geen lid zijn van de EG.

Voor ongeregeld vervoer naar Wit-Rusland en de Russische Federatie zijn aparte toelatingen vereist. De reisbladenboeken (per 25 stuks in tweevoud) zijn verkrijgbaar bij Kiwa register.