Ship Sanitation Certificaat

De International Health Regulations (IHR) van de WHO heeft tot doel de internationale verspreiding van infectieziekten te beheersen.

De IHR regelt onder andere het Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) en het Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC). Deze certificaten vervangen de oude ontrattingscertificaten. Op schepen die internationale reizen maken moet een geldig SSCC óf SSCEC aanwezig zijn. Welk certificaat men krijgt wordt bepaald door de bevindingen bij de inspectie: is alles in orde, dan wordt het SSCEC afgegeven, men is dan vrijgesteld (exempted) van het nemen van sanitaire maatregelen. Worden zaken gevonden die maatregelen vergen, dan wordt na afronding daarvan het SSCC afgegeven.

In buitenlandse havens wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van het SSCC/SSCEC. Bij het niet kunnen tonen van het certificaat kunnen de gezondheidsautoriteiten het schip als een potentiële bron van besmetting beschouwen, met alle gevolgen van dien.

Nadere informatie over het SSCC/SSECC kunt u verkrijgen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Rotterdam kunnen schepen die de haven aandoen bij de Port Health Authority terecht voor informatie over infectieziektenbestrijding in de haven en meldingen van infectieziekten aan boord (Maritime Declaration of Health).