Scheepsrecycling: certificaten schip

Wilt u als scheepseigenaar een Europees vissersschip of koopvaardijschip laten slopen en recyclen? Dan heeft u een inventariscertificaat gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Materials, IHM) en een geschikt-voor-recycling-certificaat nodig. De certificaten krijgt u bij een erkend klassenbureau.

Inventariscertificaat gevaarlijke materialen

Uw schip moet een actueel inventariscertificaat van gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Materials, IHM)  aan boord hebben. Dit geldt voor elk schip dat vaart onder de vlag van een lidstaat van de Europese Unie (EU). 

Inventariscertificaat aanvragen

Een inventariscertificaat voor een schip onder Nederlandse vlag vraagt u aan bij een erkend klassenbureau. Het certificaat is maximaal 5 jaar geldig.

Verandering inventaris: nieuw certificaat

Verandert er iets aan de inventaris van gevaarlijke materialen van uw schip? Dan moet u zorgen voor een nieuw inventariscertificaat. Het gaat om veranderingen die staan in 2 bijlages van de Europese Verordening scheepsrecycling:

Geschikt-voor-recycling-certificaat

Een geschikt-voor-recycling-certificaat vraagt u aan bij een erkend klassenbureau. Het klassenbureau controleert:

Het geschikt-voor-recycling-certificaat stuurt u naar de scheepsrecyclinginrichting. Die meldt vervolgens aan de ILT dat het schip klaar is voor recycling. Lees verder over de verplichte meldingen op de pagina Recycling zeeschip.

Niet-EU zeeschip: verklaring van overeenstemming

Een inventaris van gevaarlijke materialen is ook verplicht voor eigenaren van schepen uit niet-EU-landen die een Europese haven aandoen. Ook moet de scheepseigenaar een plan opstellen van Visuele en Steekproefsgewijze Controles (VSCP). Het plan zorgt voor een actueel overzicht van de inventaris. De ILT controleert dit en geeft een 'verklaring van overeenstemming' als alles klopt. 
Lees verder in het Europese Uitvoeringsbesluit inventariscertificaat (EU 2016/2325).