Klassenbureaus zeescheepvaart

Klassenbureaus in hun rol als erkende organisatie (erkend door de EU) worden door een vlaggenstaat aangewezen om op te treden namens deze vlaggenstaat. Voor Nederland gaat het om het uitvoeren van inspecties en de afgifte van de daarbij behorende certificaten.

Zeeschepen die onder Nederlandse vlag (willen) varen, worden door de klassenbureaus initieel en daarna periodiek gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de regelgeving en of de certificaten verlengd kunnen worden.

Klassenbureaus voeren ook certificerende werkzaamheden uit voor de International Ship & Port facility Security Code (ISPS code).

Instructies voor klassenbureaus

De ILT heeft instructies opgesteld voor klassenbureaus. Er zijn verschillende instructies voor schepen die onder de internationale conventies vallen en voor schepen die daar niet onder vallen, de zogenaamde non-conventieschepen.
De instructies staan in Netherlands Regulatory Framework (NeRF).

In gevallen waar het schip niet voldoet aan de desbetreffende regelgeving dient het klassenbureau het langlopende certificaat in te trekken namens de ILT en een kortlopend certificaat of een Statutaire conditie op te leggen. Daarin worden de voorwaarden in de vorm van mitigerende maatregelen en/of aanvullende uitrusting en tevens de duur van de tijdelijke afwijking vastgelegd. Om onnodige vertraging van het schip te voorkomen mag het klassenbureau dit buiten reguliere kantooruren doen, zonder eerst toestemming van de ILT te hebben verkregen. ILT wordt in die gevallen achteraf geïnformeerd.

Zie onderstaande verklaring voor het geval dat lokale autoriteiten hiervan bevestiging vereisen.