Klassenbureaus zeescheepvaart

Klassenbureaus in hun rol als erkende organisatie (erkend door de EU) worden door een vlaggenstaat aangewezen om op te treden namens deze vlaggenstaat. Voor Nederland gaat het om het uitvoeren van inspecties en de afgifte van de daarbij behorende certificaten.

Zeeschepen die onder Nederlandse vlag (willen) varen, worden door de klassenbureaus initieel en daarna periodiek gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de regelgeving en of de certificaten verlengd kunnen worden.

Klassenbureaus voeren ook certificerende werkzaamheden uit voor de International Ship & Port facility Security Code (ISPS code).

Instructies voor klassenbureaus

De ILT heeft instructies opgesteld voor klassenbureaus. Er zijn verschillende instructies voor schepen die onder de internationale conventies vallen en voor schepen die daar niet onder vallen, de zogenaamde non-conventieschepen.
De instructies staan in Netherlands Regulatory Framework (NeRF).