Bemanningscertificaat en bemanningsplan koopvaardijschip

Een geldig bemanningscertificaat (Minimum Safe Manning Document, afgekort MSMD) is verplicht voor elk commercieel ingezet zeeschip in de visserij, koopvaardij en zeilvaart. Een bemanningscertificaat aanvragen doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De scheepsbeheerder van een koopvaardijschip moet daarvoor eerst een bemanningsplan (manning proposal) opstellen.

Stap 1: maak bemanningsplan

Voor het aanvragen van een bemanningscertificaat moet u als scheepsbeheerder van een koopvaardijschip eerst een bemanningsplan opstellen. Dat doet u met het formulier Aanvraag bemanningsdocumenten zeeschip. Dit formulier is er ook in het Engels: Application for safe manning documents for seagoing vessels.

Stap 2: aanvragen bemanningscertificaat (MSMD)

Heeft u een bemanningsplan gemaakt? Dan kunt u een bemanningscertificaat aanvragen met het formulier Aanvraag bemanningsdocumenten zeeschip (Engels/English). 

Stuur de formulieren voor het bemanningsplan en het bemanningscertificaat samen met de bijlagen naar de ILT.

De kosten voor het aanvragen vindt u via de webpagina Tarieven.

Keuren bemanningsplan door ILT

De ILT beoordeelt het bemanningsplan onder meer op:

  • samenstelling bemanning
  • rusttijden
  • type en uitrusting schip
  • noodprocedures
  • vaargebieden
  • continue vaart / niet-continue vaart

Bemanningsplan goedgekeurd

Als de ILT het bemanningsplan goedkeurt, ontvangt de scheepsbeheerder een gevalideerd bemanningsplan en een bemanningscertificaat met betalingsfactuur. U ontvangt de documenten binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht.

U bent verplicht het bemanningsplan en het bemanningscertificaat aan boord te hebben.

Wijzigen bemanningsplan of bemanningscertificaat

Zijn er veranderingen? Dan kunt u die ook doorgeven met het formulier Aanvraag bemanningsdocumenten zeeschip (Engels/English).

Vernieuwen bemanningscertificaat

Een bemanningscertificaat is 5 jaar geldig. Als het certificaat verloopt, dan kunt u een nieuw certificaat aanvragen met het formulier Aanvragen bemanningsdocumenten zeeschip (Engels/English).