Bemanningscertificaat en bemanningsplan koopvaardijschip

Een geldig bemanningscertificaat (minimum safe manning document, MSMD) is verplicht voor elk commercieel ingezet zeeschip in de visserij, koopvaardij en zeilvaart. Een bemanningscertificaat aanvragen doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De scheepsbeheerder van een koopvaardijschip moet daarvoor eerst een bemanningsplan (manning proposal) opstellen.

Stap 1: maak bemanningsplan

Voor het aanvragen van een bemanningscertificaat moet u als scheepsbeheerder van een koopvaardijschip eerst een bemanningsplan opstellen. Dat doet u met 1 van deze 2 formulieren:
1.    Nederlands: Aanvraag beoordeling bemanningsplan zeeschip
2.    Engels: Application assessment of manning proposal for seagoing vessels 

Stap 2: aanvragen bemanningscertificaat (MSMD)

Heeft u een bemanningsplan gemaakt? Dan kunt u een bemanningscertificaat aanvragen met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip

Stuur de formulieren voor het bemanningsplan en het bemanningscertificaat samen met de bijlagen naar de ILT.

De kosten voor het aanvragen vindt u via de webpagina Tarieven.

Keuren bemanningsplan door ILT

De ILT beoordeelt het bemanningsplan onder meer op:

 • samenstelling bemanning
 • rusttijden
 • type en uitrusting schip
 • noodprocedures
 • vaargebieden
 • continue vaart / niet-continue vaart

Bemanningsplan goedgekeurd

Keurt de ILT het bemanningsplan goed? Dan ontvangt de scheepsbeheerder een gevalideerd bemanningsplan en een bemanningscertificaat met betalingsfactuur. U ontvangt de documenten binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht.

U bent verplicht het bemanningsplan en het bemanningscertificaat aan boord te hebben.

Wijzigen bemanningsplan of bemanningscertificaat

Verandert de bemanningssamenstelling? Dan moet de scheepsbeheerder een nieuw bemanningsplan indienen en een nieuw bemanningscertificaat (MSMD) aanvragen.   

Wijzigt 1 van onderstaande punten, maar niet de bemanningssamenstelling? Dan hoeft u alleen een gewijzigd bemanningsplan in te dienen:

 • andere scheepsbeheerder;
 • veranderde technische uitrusting;
 • veranderde bedrijfsvoering;
 • ander vaargebied;
 • andere lading.

Gebruik hiervoor 1 van deze 2 formulieren:

Heeft u een nieuw bemanningsplan gemaakt? En is ook de bemanningssamenstelling gewijzigd? Dan kunt u een bemanningscertificaat aanvragen met het formulier Aanvraag wijziging of duplicaat certificaat koopvaardijschip.

Stuur de formulieren voor het bemanningsplan en bemanningscertificaat samen met de bijlagen naar de ILT. 

Vernieuwen bemanningscertificaat

Een bemanningscertificaat is 5 jaar geldig. Verloopt het certificaat? Dan kunt u een nieuw certificaat aanvragen met het formulier Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip

Zijn er verder geen wijzigingen? Dan hoeft u geen nieuw bemanningsplan in te dienen.