Continuous Synopsis Record (CSR)

Een Continuous Synopsis Record (CSR) wordt afgegeven door de vlaggenstaat en beschrijft de administratieve geschiedenis van een schip over de vlag, identificatiegegevens van het schip, de eigenaar, de beheerder en de betrokken klassenbureaus.

Onderdelen van het CSR

Het CSR bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen dienen te allen tijde aan boord te zijn.

  • Deel 1: alle achtereenvolgende genummerde CSR documenten (Form 1) die door de vlaggestaat/vlaggestaten afgegeven zijn gedurende het gehele bestaan van het schip.
  • Deel 2: alle wijzigingsformulieren/amendment forms (Form 2). Deze formulieren dienen bevestigd te worden aan CSR document waarop de wijziging van toepassing is.
  • Deel 3: alle lijsten/indices (Form 3) met daarop vermeld alle wijzigen aan het CSR. Voor ieder wijziging op de lijst dient een Form 2 te worden ingevuld. Form 3 dient bevestigd te worden aan Form 1.

Voor welke schepen is het CSR verplicht?

Het CSR is verplicht voor schepen die vallen onder SOLAS Chapter I. In 'SOLAS Chapter I, regulation 3' staat welke schepen uitgezonderd zijn.

Een CSR aanvragen

Een CSR moet worden aangevraagd voor ieder nieuwbouwschip dat valt onder SOLAS Chapter I. Een nieuw CSR moet aangevraagd worden wanneer een van de gegevens op het CSR wijzigt. Gebruik het onderstaande formulier Aanvraag continuous synopsis record om een nieuw CSR aan te vragen. Voor iedere CSR aanvraag moet ook Form 2 ingevuld worden. Het kopie van Form 2 voegt u bij het aanvraagformulier. Het originele Form 2 houdt u aan boord. Voor verdere informatie zie de toelichting op het aanvraagformulier.

Ook voor het aanvragen van een duplicaat van een CSR document gebruikt u het formulier Aanvraag continuous synopsis record.

Doorlooptijd

Wanneer u uw aanvraag compleet en correct ingevuld en met alle gevraagde bijlagen indient, ontvangt u binnen de geldende AWB termijn het gevraagde certificaat.

Tarieven

De tarieven voor het afgeven van een CSR zijn gebaseerd op de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet en staan ook op de Tarievenpagina. De factuur wordt toegestuurd en moet binnen 30 dagen worden voldaan.

Wetgeving

Het CSR wordt afgegeven op grond van de volgende wetgeving:
- SOLAS Chapter XI-1, Regulation 5 (Continuous Synopsis Record)

Zie ook Format and guidelines for the maintenance of the continuous synopsis record  (IMO Resolution A.959 (23)).

Company Security Officers (CSO)

Geef de juiste gegevens van de CSO door aan de ILT als dat nog niet is gebeurd.