Wijziging naam zeeschip

Verandert de naam van een zeeschip en blijft de scheepsbeheerder hetzelfde? Dan moet u bepaalde documenten opnieuw aanvragen. Zoals de zeebrief en sommige certificaten. De nieuwe documenten vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen nieuwe documenten

Bij een naamswijziging moet u altijd een nieuwe zeebrief aanvragen. De andere certificaten hoeft u alleen aan te vragen wanneer het schip die certificaten ook al had onder de oude naam.