Tarieven

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet.

Regeling tarieven scheepvaart 2005

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart op grond van internationale verdragen.

Tarieven ILT

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is ten aanzien van de ILT-tarieven dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht.

Met onderhavige wijzigingsregeling zal aan voornoemd uitgangspunt nog niet worden voldaan. De tarieven zullen per 1 januari 2020 slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2019) zullen de tarieven per 1 januari 2020 stijgen met 2,86%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

De nieuwe tarieven staan in de Staatscourant 19 december 2019.