Bunker Liability Certificaat

Bent u eigenaar van een Nederlands zeeschip van 1000 GT of meer? Dan moet u zich verplicht verzekeren voor schade door het lekken van bunkerolie. Dit geldt ook voor schepen in het Nederlands rompbevrachtingsregister. Met een Bunker Liability Certificaat toont u aan dat u voor deze schade bent verzekerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft dit certificaat uit.

Aanvragen Bunker Liability Certificaat

U vraagt een Bunker Liability Certificaat aan met het (digitale) formulier Aanvraag liability certificaat. Stuur de ingevulde aanvraag op samen met deze bijlagen:

 • Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card): afgegeven door een erkende verzekeringsmaatschappij volgens het model van de betreffende conventie.
 • Voor schepen die onder buitenlandse vlag varen: een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggenstaat. 

Als u meerdere aanvragen moet doen, volg dan de stappen uit de Handleiding formulieren opslaan en openen om dit te vergemakkelijken.

Procedure aanvraag

De ILT controleert of u voldoet aan deze eisen:

 • Het zeeschip is een Nederlands schip. 
 • De gegevens van het schip zijn bekend bij de ILT. 
 • De verzekering moet afgesloten zijn bij een verzekeraar, bank of andere financiële instelling. Op het afschrift van de overeenkomst staat: 
  • naam van degene die de verzekering afgeeft;
  • kantoor waar deze verzekering is afgesloten;
  • vestigingsplaats hoofdkantoor verzekeraar;
  • datum waarop de verzekering ingaat en eindigt.

Kosten certificaat

De kosten voor het aanvragen van het Bunker Liability Certificaat staan op de Tarievenpagina.

Certificaat voor niet-Nederlandse schepen

Bent u eigenaar van een niet-Nederlands schip uit een land dat de Bunker Conventie niet heeft geratificeerd? Ook dan kunt u in Nederland een Bunker Liability Certificaat aanvragen. Hiervoor gebruikt u het formulier Aanvraag liability certificaat.

Certificaten die eerder zijn afgegeven door andere staten blijven geldig tot de vervaldatum op het certificaat.