Oil Tanker Liability Certificaat

Een Oil Tanker Liability Certificaat wordt afgegeven aan een zeeschip dat mogelijke schade door een milieuramp heeft afgedekt met een geldige aansprakelijkheidsverzekering of met een andere financiële zekerheid. Het schip moet daarvoor bijvoorbeeld beschikken over een geldig verzekeringsbewijs (blue card) afgegeven door een erkende verzekeringsmaatschappij.

Voor wie is het Oil Tanker Liability Certificate verplicht?

Het Oil Tanker Liability Certificaat is verplicht voor Nederlandse en buitenlandse olietankers die meer dan 2.000 ton olie in bulk als lading vervoeren. Voor Nederlandse schepen geldt deze verplichting waar ook ter wereld. Voor buitenlandse schepen geldt deze verplichting wanneer het schip een haven of laad- of losplaats in Nederland aanloopt of verlaat, of een Nederlands binnenwater bevaart.

Een Oil Tanker Liability Certificate aanvragen

Zoals gesteld in de Wet aansprakelijkheid olietankschepen moet bij de aanvraag het volgende worden overgelegd:

  • een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) van een erkende verzekeringsmaatschappij

Gebruik voor de aanvraag van het Oil Tanker Liability Certificaat het formulier Aanvraag liability certificaat. Op het formulier staat vermeld hoe u het formulier per post of per e-mail in kunt dienen.

Kosten

Het tarief voor het Oil Tanker Liability Certificaat staat op de Tarievenpagina en in artikel 2, lid 28, sub 2 van de Regeling tarieven scheepvaart 2005). De factuur wordt toegestuurd en moet binnen 30 dagen worden voldaan.

Wetgeving

Het Oil Tanker Liability Certificaat wordt afgegeven op grond van de volgende wetgeving:    

  • Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  • Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie 1992, met Bijlage (Trb. 1994, 229)