Meetbrieven

Voor de registratie van een schip is een meetbrief benodigd. Het meten van zeeschepen gebeurt niet meer door de ILT maar door de erkende klassenbureaus. Zij stellen vervolgens meetbrieven op. Ook verschaffen zij daarvan duplicaten of brengen wijzigingen aan.

Er zijn 3 soorten meetbrieven voor zeeschepen:

  • (Inter)nationale meetbrief (ITC’69)
  • Bijzondere meetbrief:
    • Voor de vaart door het Suezkanaal
    • Voor de vaart door het Panamakanaal
  • Voorlopige meetbrief (max. 6 maanden)

SI-geklasseerd schip

Als u een SI-geklasseerd schip heeft, kunt u bij wijzigingen aan uw schip gebruik maken van het formulier Aanvraag meetbrief voor zeegaande (vissers)vaartuigen.