Meetbrieven

Het meten van zeeschepen gebeurt niet meer door de ILT maar door de zeven erkende klassenbureaus. Zij stellen vervolgens meetbrieven op. Ook verschaffen zij daarvan duplicaten of brengen wijzigingen aan.

Er zijn drie soorten meetbrieven voor zeeschepen:

  • Een algemene internationale meetbrief
  • Een Suez-kanaal meetbrief voor doorvaart
  • Panama-kanaal inhoudsverklaring voor doorvaart 

Voor het meten van door Register Holland geklasseerde zeeschepen is Register Holland gemachtigd en zij geeft daarvoor ook de meetbrieven af.