Stoffen en producten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van verschillende (Europese) regelingen over risicovolle stoffen en producten. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.