Gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (RoHS)

In elektrische en elektronische apparatuur kunnen stoffen zitten die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De regelgeving heeft als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. De Nederlandse regels hiervoor staan in de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Rgseea). Deze Nederlandse regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn 2011/65/EU, Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS).

De ILT werkt programmatisch aan de realisatie van maatschappelijk effect. Met het programma Duurzame Producten zet de inspectie in op het verder ontwikkelen van innovatief toezicht op online handel.