Biociden

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen (stoffen of mengsels) met als doel schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Biociden kunnen gevaarlijk zijn. Er moet zo goed mogelijk voor worden gezorgd dat:

  • De werkzame stof de gebruiker en het milieu niet aantast.
  • De te bestrijden organismen niet resistent worden tegen die stof.
  • Er geen ongewenste slachtoffers vallen (bijvoorbeeld huisdieren).
  • De werkzame stof optimaal werkt.

Daarom beslist het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of biociden tot de Nederlandse markt worden toegelaten. En schrijft het voor hoe ze moeten worden gebruikt en voor welke toepassing ze mogen worden gebruikt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de regelgeving.