Precursoren voor explosieven

Er is Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren (grondstoffen) voor explosieven. Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid leest u meer over precursoren voor explosieven.

Winkeliers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op naleving van de Wet precursoren voor explosieven. De toezichthouder kijkt of marktdeelnemers (producenten, distributeurs, groothandels en detailhandel) een systeem hebben om verkoophandelingen aan particulieren te controleren en te registreren, en ook of dit goed wordt uitgevoerd.

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Bedrijven wordt gevraagd om verdachte transacties, verdwijningen en diefstal al te melden. U kunt in Nederland, 24 uur per dag, verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, via telefoonnummer 088 - 154 00 00. Maandag t/m vrijdag, van 9.00-17.00 uur, kunt u ook per e-mail melden, via precursoren@belastingdienst.nl (aangezien e-mailmeldingen alleen tijdens kantooruren worden opgevolgd).

Particulieren

Particulieren kunnen bij de ILT een vergunning aanvragen voor precursoren waarvoor een gebruiksbeperking geldt.

Vergunning voor particulier gebruik precursoren

Het is particulieren niet toegestaan om stoffen boven een vastgestelde grenswaarde die worden gezien als grondstof voor een explosief te importeren, in bezit te hebben of te gebruiken. Voor onderstaande stoffen mag dat wel, als hiervoor een gebruiksvergunning is afgegeven. Bij aankoop of controle zal worden gevraagd naar deze vergunning.

Stof

Grenswaarde

Bovengrens waarde

Salpeterzuur    3% g/g 10% g/g
Waterstofperoxide  12% g/g 35% g/g
Zwavelzuur 15% g/g 40% g/g
Nitromethaan 16% g/g 100% g/g
Ammoniumnitraat 40% g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat
(zie details in verordening)
geen verlening van vergunning toegestaan
Kaliumchloraat 40% g/g geen verlening van vergunning toegestaan
Kaliumperchloraat 40% g/g geen verlening van vergunning toegestaan
Natriumchloraat 40% g/g geen verlening van vergunning toegestaan
Natriumperchloraat 40% g/g geen verlening van vergunning toegestaan

Eisen waar u bij een vergunningaanvraag aan moet voldoen

U komt alleen in aanmerking voor een vergunning als het gebruik van de aan te vragen stof niet in strijd is met wetgeving. Is dat wel het geval, dan zal de vergunning u worden geweigerd.

Vraagt u een vergunning aan, maak dan duidelijk waarvoor u de aangevraagde stoffen wilt gebruiken, welke hoeveelheid en concentratie u nodig hebt en voor welk tijdvak. Motiveer waarom u geen andere stof kunt gebruiken.

Check of er een alternatief is

Voor sommige precursoren zijn alternatieven beschikbaar. Daarmee, of met een lagere concentratie van een precursor, kan hetzelfde bedoelde effect worden bereikt. Als er een alternatief beschikbaar is wordt geen vergunning verleend.

Stuur een Verklaring Omtrent Gedrag mee

U bent verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee te sturen die niet ouder is dan twee maanden. De VOG kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voorafgaand aan de aanvraag van een VOG bij uw gemeente heeft u een aanvraagformulier VOG van de ILT nodig:

  • Dien uw verzoek in voor een aanvraagformulier VOG bij aanvragenIbis@ilent.nl.
  • Vul bij onderwerp in: “aanvraagformulier vog tbv gebruiksvergunning precursoren voor explosieven”
  • De ILT zet de aanvraag om VOG digitaal klaar bij dienst Justis. U ontvangt binnen enkele dagen een link via de e-mail van dienst Justis waarmee u de VOG digitaal kan aanvragen in de gemeente waar u woont.
  • Het aanvraagformulier voor gebruiksvergunning precursoren voor explosieven voorzien van de benodigde documenten, inclusief VOG, verstuurt u naar aanvragenlbis@ilent.nl.

Procedure

Heeft de ILT de complete aanvraag ontvangen, dan krijgt u daarvan een bevestiging. De ILT beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Reken voor de gehele procedure een termijn van 8 weken. De ILT plant een afspraak voor het persoonlijk afhalen van de vergunning op de ILT-locatie in Utrecht. Daarbij moet u zich legitimeren met een geldig ID of paspoort. In verband met Corona-pandemie wordt de vergunning digitaal afgegeven.