Toezicht op webwinkels

De handel in producten en diensten verplaatst zich meer en meer naar internet. Consumenten en professionele eindgebruikers kunnen online te maken krijgen met onveilige producten. De ILT controleert of producten die via Nederlandse webwinkels te koop worden aangeboden, voldoen aan de wettelijke eisen. En draagt hiermee bij aan veilige, eerlijke en duurzame online handel. De inspectie maakt daarbij gebruik van nieuwe technologieën om de risico’s zo snel mogelijk aan te pakken.

De ILT werkt programmatisch aan de realisatie van maatschappelijk effect. Met het programma Duurzame Producten zet de inspectie in op het verder ontwikkelen van innovatief toezicht op online handel.

Melden

Als bedrijf of consument kunt u een onveilig product of illegale handel bij de ILT melden. Gebruik daarvoor het meldformulier.