Kwaliteit brandstoffen

Brandstoffen voor gebruik in Nederland en in Europa moeten voldoen aan strenge eisen. Maar niet alle brandstoffen die hier geproduceerd worden zijn bestemd voor Nederlands en Europees gebruik. Brandstoffen die bestemd zijn voor gebruik buiten de EU zijn vaak van andere, minder goede kwaliteit. De ILT wil dat daar verandering in komt.

Bedrijven hebben de plicht om zich in te spannen om negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu te voorkomen. In Nederland noemen we dat de 'zorgplicht'. Met de productie van deze brandstoffen van lage kwaliteit voldoen brandstofproducenten volgens de ILT niet aan deze plicht. Deze brandstoffen bevatten hoge gehaltes schadelijke stoffen. Denk aan benzeen, zwavel en mangaan. De ILT wil dat bedrijven in Nederland alleen nog brandstoffen produceren en exporteren van een hogere (acceptabele) kwaliteit.

Veelgestelde vragen