Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet daarom toe op de handelingen met asbest en asbesthoudende producten. Onder deze handelingen vallen: vervaardiging, import, bewerking en beschikbaarstelling. De ILT ziet ook toe op de verwijdering van asbest uit objecten zoals treinen, schepen en installaties en op asbestwegen.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat is opgebouwd uit kleine vezels. Het is zeer slijtvast en is bestand tegen vocht en chemicaliën. Ook is het isolerend (warmte en elektriciteit), hittebestendig en brandwerend. In veel Nederlandse gebouwen en installaties van vóór 1994 is asbest toegepast. Ook is asbest toegepast in allerlei gebruiksartikelen, zoals isolatiedekens en handschoenen. Asbesthoudend materiaal is in het verleden gebruikt als verhardingsmateriaal in wegen.

Asbest is een gevaar voor de gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan asbestvezels ernstige risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. Inademing van asbestvezels kan longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Meld asbest

Sinds 1994 geldt een verbod op het gebruik van asbest. Toch worden nog steeds nieuwe producten met asbest geïmporteerd en oude producten bewerkt, (opnieuw) toegepast en verhandeld. Komt u een (nieuw) product met asbest tegen? Meld dit dan bij de ILT.