Multilaterale overeenkomsten

Aanvullend op de regelgeving kunnen lidstaten onderling overeenkomen dat op hun grondgebied een tijdelijke afwijking van het ADR wordt toegestaan.

Dit mag enkel als de veiligheid niet nadelig wordt beïnvloedt en middels een multilaterale overeenkomst. De multilaterale overeenkomst is geldig binnen de grenzen van een lidstaat nadat een land deze heeft ondertekend.

Alle multilaterale en bilaterale overeenkomsten aangaande het ADR worden gepubliceerd op de website van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Hier is ook aangegeven welke landen de overeenkomst hebben ondertekend.

 Als Nederland een multilaterale overeenkomst ondertekend wordt de Nederlandse vertaling hiervan gepubliceerd in de Staatscourant