Vervoer radioactieve stoffen over de weg

De volgende radioactieve stoffen zijn vrijgesteld van de voorschriften van het ADR;

  • radioactieve stoffen die een integraal bestanddeel zijn van het vervoermiddel
  • radioactieve stoffen die worden verplaatst binnen een inrichting, die is onderworpen aan veiligheidsvoorschriften van toepassing in die inrichting en waarbij voor de verplaatsing geen gebruik wordt gemaakt van openbare wegen of spoorwegen
  • radioactieve stoffen die voor diagnose of behandeling in het lichaam van een persoon of levend dier zijn ge├»mplanteerd of ingebracht
  • radioactieve stoffen in producten voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, die zijn toegelaten door de bevoegde autoriteit voor verkoop aan eindgebruikers
  • natuurlijke stoffen en ertsen die natuurlijke radionucliden bevatten, die niet zijn bedoeld om te worden bewerkt met het oog op het gebruik van deze radionucliden, op voorwaarde dat de activiteitsconcentratie in deze stoffen 10 maal de in 2.2.7.7.2 aangegeven waarden niet overschrijdt.