Wet- en regelgeving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De basis van deze wetten is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR.
 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is geldig binnen de Nederlandse grenzen. De wet is algemeen van opzet en biedt ruimte voor nader te stellen regels door middel van een algemene maatregel van bestuur, in dit geval het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

Het VLG bevat 4 bijlagen met specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg binnen Nederland. Het VLG is als volgt opgebouwd:

  • bijllage 1: de Nederlandse vertaling van het ADR;
  • bijlage 2, hoofdstuk I: bepalingen voor uitsluitend binnenlands vervoer;
  • bijlage 2, hoofdstuk II: bepalingen voor elk vervoer op Nederlands grondgebied;
  • bijlage 3: erkende instanties.
  • bijlage 4: rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen  

In het ADR staan alle eisen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Het ADR wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd.