Carbid

Carbid (Calcium Carbide) is een vaste stof waarbij, als het met water in contact komt, er een zeer brandbaar gas vrijkomt. Daarom is het vervoer van carbid aan strenge regels gebonden.

Particulieren

Voor particulieren is er tot een maximale hoeveelheid van 5 kg echter een vrijstelling voor deze strenge regels. De enige eisen aan het transport zijn dat de carbid in geschikte, goed gesloten verpakkingen zit en dat deze verpakkingen niet los door het voertuig kunnen bewegen.

Meer dan 5 kg

Boven deze 5 kg is de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) van toepassing, waarbij er extra eisen zijn aan bijvoorbeeld de verpakkingen, opleiding en documentatie. Wordt er meer dan 20 kg vervoerd, dan komt daar nog extra opleiding, oranje borden en uitrusting van het voertuig en het in dienst hebben van een veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg bij.

Als u zich niet houdt aan de verplichte eisen, zal dat naast een veiligheidsrisico ook inhouden dat u een hoge boete kan verwachten die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen via het vragenformulier.