Vereiste documenten vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Bij het transport van gevaarlijke stoffen moeten meestal de volgende documenten in de transporteenheid worden meegenomen: ADR-keuringsdocument, ontheffing, schriftelijke instructies (gevarenkaart), vervoersdocument.

Als de voorschriften met betrekking tot de beveiliging in hoofdstuk 1.10 van toepassing zijn moet ook per lid van de bemanning een identiteitsbewijs voorzien van een foto aanwezig zijn.

Als de Inspectie Leefomgeving en Transport een ontheffing voor het vervoer heeft verleend, moet deze ook op de transporteenheid aanwezig zijn.

Check ADR-certificaten

Voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen moet een chauffeur beschikken over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Hoe ziet u of een ADR-certificaat echt is?

Heeft u chauffeurs in dienst, huurt u deze in of geeft u opdracht voor het transport van gevaarlijke stoffen? Controleert u dan actief op de aanwezigheid en de echtheid van ADR-certificaten van uw (potentiële) chauffeurs. Op de website van het UNECE ziet u hoe de pas er uit moet zien, afhankelijk van het land waar de chauffeur zijn certificaat behaalde. Aandachtspunten zijn:

  • Komt het lettertype van het certificaat van uw (potentiële) chauffeur overeen met het voorbeeld op de website?
  • Is het hologram verwerkt in het certificaat? Bij valse certificaten is dit hologram vervangen door een sticker.

ADR-certificaten Duitsland

In Duitsland zijn 2 modellen van het ADR-certificaat in omloop. Het oude model dat tot 31 maart 2019 is afgegeven en het nieuwe model dat na 1 april 2019 wordt afgegeven. Het oude model is geldig tot 1 april 2024 en beide modellen worden nog gebruikt. De ILT en de politie hebben met beide modellen fraude geconstateerd. Hieronder ziet u waar u op kunt letten bij het controleren van deze ADR-certificaten.

Wilt u een ander model of een certificaat van een ander land checken? Dat kan op de website van de UNECE.

Oude model

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Is het lettertype als op het voorbeeld?

Het certificaat is vervalst als het lettertype anders, vetter of lichter is.

Is het logo van IHK juist gebruikt op de voorkant?

Het certificaat is vervalst als er een ander logo staat dan op het voorbeeld.

Heeft het certificaat bij punt 1 de goede nummerindeling?

Het certificaat is vervalst als de nummerindeling anders is dan op dit voorbeeld.

Is de foto niet vervormd?

Het certificaat is vervalst als de foto bijvoorbeeld horizontaal is uitgerekt.

Klopt de uitlijning van de tekst met de foto?

Het certificaat is vervalst als de uitlijning anders is dan op het voorbeeld, bijvoorbeeld als de foto scheef onder de tekst staat.

Is het hologram met het logo van IHK verwerkt in het certificaat?

Het certificaat is vervalst als het hologram is vervangen door een sticker. Er zijn golvende lijnen te zien in de sticker.

Klopt de grootte van de cijfers van de nummering en de (tank)klassen?

Het certificaat is vervalst als de grootte van de cijfers anders is dan op dit voorbeeld.

Is de kleur van de letters van het logo van IHK juist?

Het certificaat is vervalst als op de achterkant lichte letters in het donkere vlak staan.

Nieuwe model

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Is het lettertype als op het voorbeeld?

Het certificaat is vervalst als het lettertype anders, vetter of lichter is.

Is het logo van IHK juist gebruikt op de voorkant?

Het certificaat is vervalst als er een ander logo staat dan op het voorbeeld.

s de kleur van de letters van het logo van IHK juist?

Het certificaat is vervalst als op de achterkant lichte letters in het donkere vlak staan.

Is de foto niet vervormd?

Het certificaat is vervalst als de foto bijvoorbeeld horizontaal is uitgerekt.

Heeft het certificaat bij punt 1 de goede nummerindeling?

Het certificaat is vervalst als de nummerindeling anders is dan op dit voorbeeld.

Klopt de uitlijning van de tekst met de foto?

Het certificaat is vervalst als de uitlijning anders is dan op het voorbeeld, bijvoorbeeld als de foto scheef onder de tekst staat.

Klopt de grootte van de cijfers van de nummering en de (tank)klassen?

Het certificaat is vervalst als de grootte van de cijfers anders is dan op dit voorbeeld.

Is het hologram met het logo van IHK verwerkt in het certificaat?

Het certificaat is vervalst als het hologram is vervangen door een sticker. Er zijn golvende lijnen te zien in de sticker.

Is het geometrische figuur hetzelfde als op dit voorbeeld?

Het certificaat is vervalst als het geometrische figuur op de achtergrond anders is dan op dit voorbeeld.

Staat er een vlak met 'ADR ADR ADR'?

Het certificaat is vervalst als dit er niet staat, of de balk doorzichtig is in plaats van gekleurd.

Staat het getal 6 op de goede plaats?

Het certificaat is vervalst als het getal 6 op een andere plek staat dan op dit voorbeeld.

Meld vermoedens van valse ADR-certificaten

Vermoedt u dat aan u een vals ADR-certificaat is getoond? Meld dit dan aan de ILT. Bel tijdens kantooruren met de ILT via telefoonnummer 088 – 489 00 00 of vul een meldformulier in. Een inspecteur neemt contact met u op voor verder onderzoek.

Vervangende chauffeur bij vals ADR-certificaat

Treft de ILT een vals ADR-certificaat aan? Dan onderbreekt de ILT het transport. Een andere chauffeur, die wel in het bezit is van een geldig ADR-certificaat, moet het transport dan overnemen.