Vereiste documenten vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Bij het transport van gevaarlijke stoffen moeten meestal de volgende documenten in de transporteenheid worden meegenomen: containerbeladingscertificaat, ADR-keuringsdocument, Ontheffing, Schriftelijke instructies (gevarenkaart), vervoersdocument.

Als de voorschriften met betrekking tot de beveiliging in hoofdstuk 1.10 van toepassing zijn moet ook per lid van de bemanning een identiteitsbewijs voorzien van een foto aanwezig zijn.

Als de Inspectie Leefomgeving en Transport een ontheffing voor het vervoer heeft verleend, moet deze ook op de transporteenheid aanwezig zijn.