Vereiste documenten vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Bij het transport van gevaarlijke stoffen moeten meestal de volgende documenten in de transporteenheid worden meegenomen: containerbeladingscertificaat, ADR-keuringsdocument, Ontheffing, Schriftelijke instructies (gevarenkaart), vervoersdocument.

Als de voorschriften met betrekking tot de beveiliging in hoofdstuk 1.10 van toepassing zijn moet ook per lid van de bemanning een identiteitsbewijs voorzien van een foto aanwezig zijn.

Als de Inspectie Leefomgeving en Transport een ontheffing voor het vervoer heeft verleend, moet deze ook op de transporteenheid aanwezig zijn.

Check ADR-certificaten

Voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen moet een chauffeur beschikken over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Hoe ziet u of een ADR-certificaat echt is?

Heeft u chauffeurs in dienst, huurt u deze in of geeft u opdracht voor het transport van gevaarlijke stoffen? Controleert u dan actief op de aanwezigheid en de echtheid van ADR-certificaten van uw (potentiële) chauffeurs. Op de site van het UNECE ziet u hoe de pas er uit moet zien, afhankelijk van het land waar de chauffeur zijn certificaat behaalde. Aandachtspunten zijn:

  • Komt het lettertype van het certificaat van uw (potentiële) chauffeur overeen met het voorbeeld op de website?
  • Is het hologram verwerkt in het certificaat? Bij valse certificaten is dit hologram vervangen door een sticker.

Meld vermoedens van valse ADR-certificaten

Vermoedt u dat aan u een vals ADR-certificaat is getoond? Meld dit dan aan de ILT. Bel tijdens kantooruren met het ILT-Loket via telefoonnummer 088 – 489 00 00 of vul ons meldformulier in. Een inspecteur neemt contact met u op voor verder onderzoek.

Vervangende chauffeur bij vals ADR-certificaat

Treft de ILT een vals ADR-certificaat aan? Dan onderbreekt de ILT het transport. Een andere chauffeur, die wel in het bezit is van een geldig ADR-certificaat, moet het transport dan overnemen.