Regels tijdens vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Tijdens het transport van gevaarlijke stoffen moeten de regels over de stuwage en de uitrusting van het voertuig in acht worden genomen. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de route, zoals de routeplicht, het tunnelregime en de eisen waar men met gevaarlijke stoffen mag parkeren. Voor sommige stoffen moet ook een beveiligingsplan voor het transport opgesteld worden.

Weersomstandigheden

Als door weersomstandigheden het zicht minder is dan 200 meter, bijvoorbeeld door mist, sneeuw of regen, is het niet toegestaan de volgende gevaarlijke stoffen te vervoeren:

  • Gevaarlijke stoffen in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer is dan 3000 liter.
  • Vuurwerk vervoerd boven de vrijgestelde grenzen van randnummer 1.1.3.6 van het ADR.
  • Vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.  

Bij zicht minder dan 50 meter of bij glad wegdek is het niet toegestaan de volgende gevaarlijke stoffen te vervoeren:

  • Tanks, los gestort of in colli die worden vervoerd boven de grenzen van de 1000-punten regeling (1.1.3.6 ADR).
  • Vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.  

Als ondanks de gladheid het noodzakelijk is dat het transport van gevaarlijke stoffen doorgaat kan ontheffing worden aangevraagd bij de inspectie. Een voorbeeld van noodzakelijk transport is het aanleveren van gevaarlijke stoffen bij een ziekenhuis. 

Voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing is dat er sprake moet zijn van langdurige gladheid en de noodzaak van het transport moet overtuigend worden aangetoond. Voor het aanvragen van een ontheffing moet gebruik worden gemaakt van het formulier Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR).

Aangezien gladheid moeilijk is te voorspellen mag worden afgeweken van de eis dat de aanvraag 10 dagen voor transport moet worden ingediend. Alle aanvragen voor een ontheffing om te mogen rijden bij glad weer zullen met spoed worden behandeld.