De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Aut. Woningcorp. @ILenT_Aw

De meeste van 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Aw van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties. bit.ly/2HcmsQT pic.twitter.com/kZOlhMJm3i

1 dag geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Ton Mans @TonMansZOwonen

7 weken heb ik van mijn pensioen genoten. 23 april start ik als wnd bestuurder van WoonGoed 2Duizend in Midden Limburg. Mijn opdracht is het herstelplan uit te voeren dat er oa toe moet leiden dat het verscherpt toezicht AW en bijzonder beheer WSW opgeheven wordt.

1 dag geleden
Aut. Woningcorp. @ILenT_Aw

Vraag van de week: “Ik begreep dat er op dit moment 13 woningcorporaties onder verscherpt toezicht staan van de Autoriteit woningcorporaties. Welke zijn dat?” bit.ly/2Eaz4tx pic.twitter.com/LUgcYHcN3c

1 dag geleden
Volg @ILenT_Aw