De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Geretweet door @ILenT_Aw
Kees Nieuwamerongen @CvanNieuw

De controle van dPi2017 is in volle gang. Helaas constateren we dat de datakwaliteit bij veel corporaties onvoldoende is. Dit leidt er oa toe dat de periode waarin inhoudelijke controles plaatsvinden langer duurt. De verwachting is dat de controles duren tot en met maart 2018.

1 dag geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Insp-Luchtvaart @ILT_Luchtvaart

#ILT: Vluchten Transavia geannuleerd door staking (transavia.com/nl-NL/staking/…). Ook latere vluchten kunnen geraakt worden. U heeft recht op ticketkosten of een andere vlucht en verzorging. Compensatieverzoeken indienen bij luchtvaartmaatschappij. Meer info: tinyurl.com/ycudjnmo pic.twitter.com/PizTbzRFL0

1 dag geleden
Aut. Woningcorp. @ILenT_Aw

Ons Meld- en Informatiecentrum krijgt regelmatig vragen over de verkoop van corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed: wanneer is goedkeuring nodig en welke stukken moeten worden meegestuurd? Kijk op onze vernieuwde webpagina voor meer informatie: goo.gl/aZtD2f pic.twitter.com/MRcoQED8Wt

4 dagen geleden
Volg @ILenT_Aw