De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Zij valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Geretweet door @ILenT_Aw
Kees Nieuwamerongen @CvanNieuw

@annelies Na goedkeuring dVi beoordelen van scheidingsvoorstellen, sectorbeeld en integraal toezicht. En ja.....dan volgt dPi idd alweer snel.

8 dagen geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Kees Nieuwamerongen @CvanNieuw

@annelies Eerste analyses zijn al gedraaid; corporaties kunnen nu al benaderd worden. Na controle informatie dVi verzendklaar maken voor BZK en WSW.

8 dagen geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Kees Nieuwamerongen @CvanNieuw

@annelies Snap ik @annelies. Gelukkig is het nog niet zo ver. Wij zijn nu aan zet. Nu paar weken controleren en waar nodig terugleggen.

8 dagen geleden
Volg @ILenT_Aw