De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Autoriteit Woningcorporaties. @ILenT_Aw

Het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties verandert en verbetert. Governance is het sleutelwoord. Lees hoe dat werkt in ons jaarwerkplan, als onderdeel van het Meerjarenplan 2019-2023 van de Inspectie Leefomgeving en Transport. #ILT #MJP_19 tinyurl.com/yb2muh9g pic.twitter.com/HIhQJMK3PE

10 uur geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Inspectie Leefomgeving en Transport @InspectieLenT

Inspectie Leefomgeving en Transport zet stevig in op legionella, spoor, taxi en risicovolle bedrijven, naast huidige aanpak risico’s voor mens en milieu. Daarnaast verbetert #ILT dienstverlening met ‘Mijn ILT’. Dit alles in #MJP_2019 tinyurl.com/yb2muh9g pic.twitter.com/lyqYt1EMem

11 uur geleden
Autoriteit Woningcorporaties. @ILenT_Aw

Column van directeur Aw Kees van Nieuwamerongen in @CorporatieGids over de actiestand van corporaties, ingesleten patronen en de risico’s van investeringen in duurzaamheid. twitter.com/CvanNieuw/stat…

18 uur geleden
Volg @ILenT_Aw