De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Aut. Woningcorp. @ILenT_Aw

Vraag van de week: is de gemeente verplicht in de prestatieafspraken een afspraak te maken over nieuwbouwontwikkeling, of mag dit ook buiten het traject van de prestatieafspraken geregeld worden? ow.ly/b4oQ30hf1BW pic.twitter.com/Bl69eCSNJ5

12 uur geleden
Geretweet door @ILenT_Aw
Kees Nieuwamerongen @CvanNieuw

60 corporaties hebben dit weekend gewerkt op CorpoData om de datum van 15 december te halen. Uploaden van bestanden helaas nog steeds traag. Als dat problemen oplevert, bel dan de helpdesk even. Kunnen we samen een passende oplossing vinden.

4 dagen geleden
Aut. Woningcorp. @ILenT_Aw

Geen onterechte staatssteun verleend aan huurders. De Aw heeft beoordeeld in hoeverre woningcorporaties vrijgekomen sociale huurwoningen op de juiste wijze toewijzen aan huurders die daarvoor in aanmerking komen: ow.ly/G6ET30h8W4j pic.twitter.com/5W2yOawvMM

4 dagen geleden
Volg @ILenT_Aw