De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

Vraag van de week: “Onze woningcorporatie wil een gereguleerd complex verkopen. We hebben dit volgens de verkoopregels aangeboden aan een andere corporatie. Het lijkt er nu op dat we er niet samen uitkomen. Op welke gronden zouden we de markt op mogen?” ilent.nl/onderwerpen/ac… pic.twitter.com/bCI3FMgMH1

3 dagen geleden
Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

Bestuurlijke brief over de samenwerking tussen Aw en WSW. De brief gaat in op de ontwikkelingen rond de beleidswaarde. ilent.nl/onderwerpen/pu… pic.twitter.com/gLqrWTI8YV

9 dagen geleden
Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

Vraag van de week: ”Mag een ‘Tegemoetkoming student’ worden beschouwd als studiefinanciering, en mag dan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling zoals opgenomen in het Btiv?” ilent.nl/onderwerpen/ac… pic.twitter.com/gTBzdUVqEQ

10 dagen geleden
Volg @ILenT_Aw