De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan  sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Toezicht

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit.

Verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen

Aw is ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor Woningcorporaties. Denk hier bijvoorbeeld aan de vergunning voor het scheiden van DAEB/niet DAEB activiteiten, de goedkeuring van een fusie, de wijziging van statuten en de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht, en de goedkeuring van de verkoop van woningen.

Tweets @ILenT_Aw

Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

Vraag van de week: “Wat betekent ‘eigen bewoning’ bij de verkoop van een huurwoning door een woningcorporatie? En wie vallen daaronder?” ilent.nl/onderwerpen/ac… pic.twitter.com/7D0riO7oB2

2 dagen geleden
Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

‘Een moment van evaluatie: zijn we op de goede weg?’ - interview met Floor Rink, hoogleraar RUG en Kees van Nieuwamerongen, directeur Aw vtw.nl/e-nieuws/133/a…

3 dagen geleden
Autoriteit woningcorporaties. @ILenT_Aw

Een mooie vacature bij de Autoriteit woningcorporaties: senior inspecteur Vergunningverlening. twitter.com/CvanNieuw/stat…

3 dagen geleden
Volg @ILenT_Aw