Wonen

Woningcorporaties die woningen beheren en verhuren, hebben vanuit de Woningwet te maken met een aantal wetten. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) legt uit waar u aan moet voldoen. En voor welke activiteiten u goedkeuring aan moet vragen.

Regels voor toewijzen

De Aw ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak. Dat is het bieden van betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan mensen met een laag inkomen. Hierbij moeten woningcorporaties betaalbare woningen bij voorrang verhuren aan de doelgroep. De doelgroep is mensen met lagere inkomens en anderen die voor het vinden van huisvesting steun nodig hebben. Bij het verhuren van woningen moeten woningcorporaties zich houden aan regels voor toewijzen.

Leefbaarheid

Om te zorgen dat mensen goed kunnen wonen, dragen woningcorporaties onder andere bij aan de leefbaarheid in die wijken waar zij vastgoed verhuren. De Woningwet geeft aan welke bijdragen woningcorporaties hieraan kunnen leveren. 

Diensten aan (toekomstige) bewoners

Woningcorporaties mogen ook diensten leveren aan bewoners. Naast woondiensten aan huurders van woningen en ander vastgoed, mogen corporaties deze diensten ook leveren aan eigenaren die lid zijn van een VvE of een wooncoöperatie. En aan mensen die een huurwoning zoeken.

Werkzaamheden voor derden

Corporaties kunnen onder voorwaarden werkzaamheden voor derden uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de huisvesting van vergunninghouders of studenten.