Meldingen, vragen en klachten over woningcorporaties

Bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kunt u melding doen over woningcorporaties. De Aw informeert u ook waar u terecht kunt met uw vragen en klachten over een woningcorporatie.

Wilt u een melding doen?

Bij de Aw doet u een melding via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) als u vermoedt dat er sprake is van een integriteitsschending. Ook bij een (dreigende) probleemsituaties met een Raad van Commissarissen of een ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten is de Aw er voor u. Een accountantsorganisatie is verplicht om een aantal situaties aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) te melden.

Heeft u vragen of klachten over een woningcorporatie?

De Aw heeft veelgestelde vragen en klachten over woningcorporaties voor u verzameld. Hier leest u waar u terecht kunt met bijvoorbeeld een vraag of klacht over huurverhoging. De Aw heeft geen rol bij de klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders.

Heeft u vragen of klachten over de Aw zelf?

Hiervoor kunt u op de pagina Vragen aan de Aw terecht.