Meldingen, vragen en klachten over woningcorporaties

Bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kunt u melding doen over woningcorporaties. De Aw informeert u ook waar u terecht kunt met uw vragen en klachten over een woningcorporatie.

Wilt u een melding doen?

Bij de Aw doet u een melding via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) als u vermoedt dat er sprake is van een integriteitsschending. Ook bij een (dreigende) probleemsituaties met een Raad van Commissarissen of een ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten is de Aw er voor u. 

Heeft u vragen of klachten over een woningcorporatie?

De Aw heeft veelgestelde vragen en klachten over woningcorporaties voor u verzameld. Hier leest u waar u terecht kun met bijvoorbeeld een vraag of klacht over huurverhoging. De Aw heeft geen rol bij de klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders.

Heeft u vragen of klachten over de Aw zelf?

Hiervoor kunt u op de pagina Vragen aan de Aw terecht.