Publicaties, cijfers en wetgeving

Om bij te dragen aan de continue verbetering van het corporatiestelsel doet de Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoek en brengt zij publicaties uit. Met publicaties en data laat zij zien hoe het gaat met de corporaties en de sector.  

Publicaties en data

Jaarlijks publiceert de Aw de Staat van de corporatiesector waarmee zij de Tweede Kamer en stakeholders informeert. Daarnaast publiceert de Aw themaonderzoeken. Hiermee signaleert zij risico’s, trends en ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en corporatiesector. Via dashboard woningcorporaties en het dataportaal van de Nederlandse overheid stelt de Aw de gegevens van corporaties beschikbaar voor onderzoek.

Informatie over woningcorporaties en organisaties in het woningcorporatiestelsel

De Aw publiceert actuele informatie over woningcorporaties, zoals een overzicht van alle woningcorporaties en de toezichtbrieven van die corporaties. Ook publiceert de Aw informatie over welke corporaties zijn gefuseerd en welke onder verscherpt toezicht staan. In het woningcorporatiestelsel zijn niet alleen woningcorporaties actief. Een overzicht van welke andere organisaties hier actief zijn, vindt u op de pagina pagina Organisaties in het woningcorporatiestelsel.

Corporatiewetgeving

Voor de Nederlandse corporatiesector gelden verschillende wetten en besluiten. De Aw werkt door haar werkzaamheden mee aan de continue ontwikkeling hiervan.