Certificaten commerciële zeegaande zeilcharterschepen

Vervoert u personen over zee met een zeilcharterschip? Dan heeft u certificaten nodig. Bijvoorbeeld om de veiligheid van het schip aan te tonen. Sommige certificaten vraagt u aan bij een klassenbureau. Andere bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Certificaat van Deugdelijkheid (CVD)

Gebruik het formulier Aanvraag vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip  (ILT.079). Het maximumaantal passagiers dat mogelijk is met dit certificaat is 36. Dit certificaat is de basis voor ieder commercieel zeegaand zeilcharterschip.

Verklaring passagiersschip op basis van richtlijn 2009/45/EG

Deze verklaring laat zien dat u voldoet aan de veiligheidseisen voor zeegaande zeilcharterschepen. Deze staan in de Europese richtlijn 2009/45/EG.
Neem voor de precieze eisen contact op met uw klassenbureau:

SPS-certificate

Valt uw zeilcharterschip onder de Code of Safety for Special Purpose Ships–2008 (SPS-code 2008) omdat u een opleidingsschip heeft? Dan vraagt u een keuring aan bij RINA. De ILT keurt de trainingshandleiding. Die keuring vraagt u aan met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Het aantal trainees aan boord mag niet meer kan zijn dan het aantal passagiers op het CVD.

Maritime Labour Convention (MLC)

Eigenaren van zeegaande zeilcharterschepen moeten zich houden aan het Maritiem arbeidsverdrag (Maritime Labour Convention). Een certificaat is verplicht voor schepen van 500 GT of meer die internationale reizen maken. Lees verder op de pagina Aanvragen Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC-I).

Schepen kleiner dan 500 GT hoeven geen certificaat. Ze moeten zich wel houden aan de eisen van de MLC. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit. Lees verder op de pagina Inspectie schepen zonder certificaat Maritime Labour Convention (MLC)

Passenger Liability Certificate

Een verzekering voor schade door dood of letsel van een passagier is verplicht voor ieder zeeschip dat meer dan 12 passagiers vervoert. Lees verder over het aanvragen van een Passenger Liability Certificate.

Wreck Removal Liability Certificate (WRLC)

Een verzekering voor het lokaliseren, markeren en opruimen van wrakken is verplicht voor zeeschepen met een tonnage vanaf 300 GT. Lees verder over het aanvragen van een WRLC.

Verklaring aangroeiwerende verf (antifouling system, AFS)

Zeeschepen mogen op hun scheepsromp alleen antifouling gebruiken die niet schadelijk is voor het milieu. Bent u eigenaar van een zeeschip kleiner dan 400GT? Dan moet u een AFS-verklaring hebben. Een AFS-verklaring downloaden doet u bij de ILT.

Tel- en registratiesysteem

Een goedgekeurd tel- en registratiesysteem van passagiers kan verplicht zijn voor passagiersschepen die van of naar havens van lidstaten van de Europese Unie varen. Voor bepaalde registratiesystemen moet u goedkeuring vragen aan de ILT. Lees verder op de pagina Tel- en registratiesystemen op passagiersschepen.

Verklaring voor het varen in Deense wateren

Wilt u met uw zeilcharterschip met meer dan 12 passagiers een internationale reis van of naar Denemarken maken? Dan heeft u een zogeheten Denemarken-verklaring nodig.

Andere certificaten

Lees verder over andere certificaten op de pagina formulieren zeevaart.

Geldigheid certificaten

De meeste certificaten zijn 5 jaar geldig. Per schip verschilt de verjaardatum van een certificaat. Deze datum bepaalt ook de termijn (window) van de jaarlijkse inspecties en onderzoeken. Loopt de geldigheid van een certificaat af? Dan moet u het certificaat vernieuwen.

Kosten

De kosten voor keuringen, certificaten en ander documenten vindt u via de pagina Tarieven.

Vragen: contact met ILT

Heeft u vragen? Ga dan naar de contactpagina van de ILT.