Inspectie schepen zonder certificaat Maritime Labour Convention (MLC)

Bent u scheepsbeheerder van een internationaal varend schip dat kleiner is dan 500 Gross Tonnage (GT)? Dan is een MLC-certificaat niet verplicht. Dit geldt ook voor zeeschepen kleiner en groter dan 500 GT die geen internationale reizen maken. U moet zich wel houden aan de eisen van de MLC. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit bij de inspectie van uw schip.

Eisen inspectie

De ILT controleert of uw schip voldoet aan de eisen van de MLC. Het schip moet tijdens de inspectie bedrijfsklaar zijn. Alle zeevarenden moeten aan boord zijn. Zo kunnen ze de inspectie begeleiden en vragen beantwoorden.

Uitslag inspectie

Voldoet uw schip aan de eisen? Dan krijgt u van de ILT-inspecteur een MLC-inspectierapport zonder bemerkingen. Voldoet het schip niet aan de eisen? Dan staat in het inspectierapport binnen welke termijn u de tekortkomingen moet herstellen. Bij ernstige overtredingen kunnen we uw schip aanhouden.

Advies: vraag MLC-certificaat aan bij ILT

De ILT raadt aan een MLC-certificaat aan te vragen, ook al bent u dat niet verplicht. Dit certificaat kan handig zijn bij inspecties door buitenlandse havenstaatautoriteiten. U toont eenvoudig aan dat het schip voldoet aan de MLC-eisen. Ook is de ILT verplicht om schepen zonder certificaat elke 3 jaar te inspecteren.

Lees verder hoe u een certificaat aanvraagt op de pagina  Aanvragen Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC)