Denemarken-verklaring zeilcharterschip

Wilt u met uw commerciële zeilcharterschip een internationale reis naar Denemarken maken? Dan heeft u een verklaring nodig wanneer u met meer dan 12 en maximaal 36 passagiers vaart. De Denemarken-verklaring vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze is kosteloos.

Aanvragen Denemarken-verklaring

U vraagt de verklaring aan met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip. Onder ‘Overige’ vult u in: Denemarken-verklaring. Bij de verklaring ontvangt u ook de briefwisseling over de afspraken tussen Denemarken en Nederland.

Voorwaarden

Naast de verklaring moet u voor het varen in Deense wateren voldoen aan deze voorwaarden: 

  • Certificering onder de blauwe regels (BR 1992/1988) of witte regels (WR 2005-1/1996): daarvoor kunt u informeren bij uw klassenbureau;
  • of certificering onder de CCV-code (Commercial Cruising Vessels)
  • en het MARPOL-verdrag en het MLC-verdrag;
  • geldig veiligheidsmanagementcertificaat (Safety Management Certificate).

Ook moet u beknopte procedures aan boord hebben voor:

  • beveiligingsbewustzijn (security awareness); 
  • vaststellen en adresseren van bedreigingen voor de beveiliging van het schip en nabije havens.

Een apart ISPS-certificate is niet nodig.

Toegestaan vaargebied

Waar u mag varen bepalen onder meer het Certificaat van Deugdelijkheid (CVD) en het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Voor Deense wateren gelden aanvullende bepalingen. Voldoet uw schip aan de eisen voor lekstabiliteit? Dan mag u in een groter gebied varen dan wanneer u niet aan die eisen voldoet. In de Denemarken-verklaring en de briefwisseling tussen Denemarken en Nederland staat waar u mag varen en de exacte voorwaarden. 

Safety Management Certificate (SMC)

Heeft u een SMC nodig? Dan kunt u zich aansluiten bij een gecertificeerde Document of Compliance (DOC)-houder. Of u vraagt zelf een DOC aan bij de ILT of een ander klassenbureau.

Zelfstandig houder DOC

Wilt u als scheepseigenaar zelf DOC-houder zijn? Dan kunt u een safetymanagementsysteem (SMS) van een al gecertificeerde DOC-houder gebruiken. U moet het SMS aanpassen aan de omstandigheden van uw schip en organisatie.

DOC aanvragen

Vraag een DOC aan bij de ILT met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Onderzoek (audit) ILT

De ILT beoordeelt vanwege COVID-19 in 2021 eerst alle documenten (document review) en doet op een later tijdstip onderzoek op locatie. Krijgt u een positieve beoordeling? Dan ontvangt u een (vernieuwd) certificaat van de ILT.

2 inspecteurs van de ILT doen de audit. We vragen reders om hun verzoeken voor certificering in het buitenland onderling af te stemmen. Zo kunnen we meerdere schepen tegelijk op dezelfde locatie bezoeken en kosten beperken.

Kosten DOC en SMC

Voor het certificeren van een DOC en SMC rekent de ILT € 163 per uur. Een indicatie van de kosten (de daadwerkelijke kosten kunnen hoger of lager zijn):

  • 1e aanvraag DOC en SMC-audit: 3 uur audit, 0,5 uur administratie.
  • Vernieuwen DOC en SMC-audit: 3 uur audit, 0,5 uur administratie.
  • Jaarlijkse DOC-audit: 2 uur audit, 0,5 uur administratie.
  • Jaarlijkse DOC-audit, tussentijdse SMC-audit: 2,5 uur audit, 0,5 uur administratie.

Door COVID-19 gelden deze tarieven in 2021 voor eerder gecertificeerde schepen. Voor nieuw te certificeren schepen kunnen de kosten hoger liggen en geldt het uurtarief.

Scheepseigenaar DOC-houder

Bent u als scheepseigenaar zelf DOC-houder? Dan gebruikt u bij voorkeur een eerder goedgekeurd veiligheidsmanagementsysteem dat u aanpast aan uw eigen organisatie en schip. Voor deze controle heeft de ILT ongeveer 6 uur extra nodig. Kiest u hier niet voor? Dan berekenen we achteraf de kosten op basis van het uurtarief.