Denemarken-verklaring zeilcharterschip

Wilt u met uw commerciële zeilcharterschip een internationale reis naar Denemarken maken? Dan heeft u een verklaring nodig wanneer u met meer dan 12 en maximaal 36 passagiers vaart. De Denemarken-verklaring vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze is kosteloos.

Aanvragen Denemarken-verklaring

U vraagt de verklaring aan met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip. Onder ‘Overige’ vult u in: Denemarken-verklaring. Bij de verklaring ontvangt u ook de briefwisseling over de afspraken tussen Denemarken en Nederland.

Voorwaarden

Naast de verklaring moet u voor het varen in Deense wateren voldoen aan deze voorwaarden: 

 • Certificering onder de blauwe regels (BR 1992/1988) of witte regels (WR 2005-1/1996): daarvoor kunt u informeren bij uw klassenbureau;
 • Of certificering onder de CCV-code (Commercial Cruising Vessels)
 • En het MARPOL-verdrag en het MLC-verdrag;
 • Geldig veiligheidsmanagementcertificaat (Safety Management Certificate).

Ook moet u beknopte procedures aan boord hebben voor:

 • Beveiligingsbewustzijn (security awareness); 
 • Vaststellen en adresseren van bedreigingen voor de beveiliging van het schip en nabije havens.

Een apart ISPS-certificate is niet nodig.

Toegestaan vaargebied

Waar u mag varen bepalen onder meer het Certificaat van Deugdelijkheid (CVD) en het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Voor Deense wateren gelden aanvullende bepalingen. Voldoet uw schip aan de eisen voor lekstabiliteit? Dan mag u in een groter gebied varen dan wanneer u niet aan die eisen voldoet. In de Denemarken-verklaring en de briefwisseling tussen Denemarken en Nederland staat waar u mag varen en de exacte voorwaarden. 

Document of Compliance (DOC) en Safety Management Certificate (SMC)

Heeft u een DOC en SMC nodig? Dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor:

 • U sluit zich aan bij een gecertificeerde Document of Compliance (DOC)-houder en certificeert zich via dit bedrijf voor het DOC (en eventueel ook SMC) bij een Recognised Organisation (erkend klassenbureau).
 • U wordt zelf DOC-houder en laat dit (en ook het SMC) beoordelen door de ILT of een Recognised Organisation (erkend klassenbureau).

Zelfstandig DOC-houder

Wilt u als scheepseigenaar zelf DOC-houder zijn? Dan kunt u een Safety Managementsysteem (SMS) ontwikkelen of een standaard, goedgekeurd SMS gebruiken. U moet het SMS aanpassen overeenkomstig met uw eigen bedrijf (rederij of schip).

DOC aanvragen

Vraag een DOC aan bij de ILT met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Onderzoek (audit) ILT

2 inspecteurs van de ILT voeren de vereiste beoordelingen en audits uit. We vragen reders om hun verzoeken voor certificering in het buitenland onderling af te stemmen. Zo kunnen we meerdere schepen tegelijk op dezelfde locatie bezoeken en kosten beperken.

Kosten DOC en SMC

Voor het certificeren van een DOC en SMC rekent de ILT € 173 per uur. Zie hieronder een indicatie van de verwachte tijdsduur van de beoordelingen. De daadwerkelijke tijdsduur kan afwijken.

 • 1e aanvraag DOC en SMC-audit: 3 uur audit, 1 uur administratie.
 • Vernieuwen DOC en SMC-audit: 3 uur audit, 1 uur administratie.
 • Jaarlijkse DOC-audit: 2 uur audit, 1 uur administratie.
 • Jaarlijkse DOC-audit, tussentijdse SMC-audit: 2,5 uur audit, 1 uur administratie.

Scheepseigenaar DOC-houder

Bent u als scheepseigenaar zelf DOC-houder? Dan gebruikt u bij de eerste ISM certificering bij voorkeur een goedgekeurd Safety Managementsysteem (SMS). Voor deze beoordeling heeft de ILT ongeveer 2 uur extra nodig. Kiest u hier niet voor? Dan berekenen we achteraf de kosten op basis van het uurtarief.